Kiên Giang: Kiểm điểm rút kinh nghiệm vụ xe biển xanh đến dự tiệc nhà Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy

Kiên Giang: Kiểm điểm rút kinh nghiệm vụ xe biển xanh đến dự tiệc nhà Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy

Xe biển xanh đi khai trương nhà nuôi yến: Chỉ...rút kinh nghiệm

Xe biển xanh đi khai trương nhà nuôi yến: Chỉ...rút kinh nghiệm

Vụ đi khai trương nhà nuôi yến bằng xe công: Rút kinh nghiệm

Vụ đi khai trương nhà nuôi yến bằng xe công: Rút kinh nghiệm

Cán bộ dùng xe công đi dự tiệc chỉ bị kiểm điểm rút kinh nghiệm

Cán bộ dùng xe công đi dự tiệc chỉ bị kiểm điểm rút kinh nghiệm

Đi xe công ăn tiệc nuôi yến nhà Chủ nhiệm UB Kiểm tra, cán bộ bị kiểm điểm

Đi xe công ăn tiệc nuôi yến nhà Chủ nhiệm UB Kiểm tra, cán bộ bị kiểm điểm

Không kỷ luật cán bộ đi dự tiệc nhà Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra bằng xe công

Không kỷ luật cán bộ đi dự tiệc nhà Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra bằng xe công

Dự tiệc nhà Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra tỉnh bằng xe công: Không cán bộ nào bị kỷ luật

Vẫn chưa xử lý các cán bộ dùng xe công dự khai trương nhà nuôi yến

Khó trị lạm dụng xe công!

Tiệc nuôi yến nhà Chủ nhiệm UB Kiểm tra tỉnh: Xe công thành xe ông

Chủ nhiệm UBKT Kiên Giang phải chịu trách nhiệm xe biển xanh dự tiệc khánh thành?

Vụ xe công đi ăn tiệc ở Kiên Giang: Mượn xe đi và tự đổ xăng!

Hai Phó chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy giải trình việc dùng xe công đi tiệc

Xe biển xanh đi khai trương nhà nuôi yến: 'Mượn thêm thôi'

Kiên Giang: Xử nghiêm vụ xe công đi khai trương nhà nuôi yến

Lãnh đạo Tỉnh ủy Kiên Giang lên tiếng việc xe công đi dự khai trương nhà nuôi chim yến

Cấp dưới báo cáo gì việc dùng xe công dự tiệc nhà Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra?

Nữ phó bí thư Kiên Giang lên tiếng vụ xe công đi tiệc nhà Chủ nhiệm UB Kiểm tra

Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Kiên Giang: 'Tôi không vụ lợi, không sợ ai hết'

Xe biển xanh đi khai trương nhà nuôi yến: '10 cán bộ'

Yêu cầu báo cáo vụ loạt xe biển xanh đi ăn tiệc tân gia Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Kiên Giang

Tin mới nhất vụ nhiều xe biển xanh đến nhà Chủ nhiệm Ủy Ban Kiểm tra Tỉnh ủy dự tiệc

Yêu cầu giải trình việc dùng xe công dự tiệc mừng nhà nuôi yến của Chủ nhiệm UBKT tỉnh ủy

Kiên Giang: Xác minh việc dùng xe công đi dự tiệc ở nhà cán bộ tỉnh

Nhiều xe công dự khai trương nhà nuôi yến: Tỉnh ủy Kiên Giang nói gì?

Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy lên tiếng vụ xe biển xanh đi khai trương nhà nuôi yến

Chủ nhiệm UB Kiểm tra tỉnh mở tiệc khai trương nhà nuôi yến: Tôi không vụ lợi

Sẽ xử lý cán bộ sử dụng xe công đi ăn tiệc tân gia

Xe biển xanh đi khai trương nhà nuôi yến: Đã dặn rồi...

Cấp phó 'liều mạng' cưỡi xe công tới nhà sếp dự tiệc

Xe biển xanh đến khai trương nhà yến của Chủ nhiệm UBKT Kiên Giang: Ai đi, sai phạm gì?

Đi xe công dự tiệc khai trương nhà nuôi yến của Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Kiên Giang

Nhiều ôtô biển số xanh chở cán bộ dự tiệc tân gia nhà nuôi yến

Kiên Giang: Nhiều xe biển xanh đến nhà Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy ăn tiệc

Xe biển xanh đến khai trương nhà yến của Chủ nhiệm UBKT Kiên Giang gây nóng dư luận

Kiên Giang: Xe biển xanh đi khai trương nhà nuôi yến của lãnh đạo

Kiên Giang: Nhiều xe biển xanh đi ăn khai trương nhà nuôi yến của lãnh đạo UBKT Tỉnh ủy

Nhiều xe biển xanh dự khai trương nhà nuôi yến của Chủ nhiệm UBKT tỉnh ủy Kiên Giang

Dùng xe công đi dự khai trương nhà nuôi yến của Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra

Xe biển xanh đi khai trương nhà nuôi yến của lãnh đạo

Nhiều xe biển xanh dự khai trương nhà nuôi yến của Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy

Chủ nhiệm UB Kiểm tra Tỉnh ủy mở tiệc, 2 cấp phó 'liều mạng' đi xe biển xanh

Hàng loạt xe công đi khai trương nhà nuôi yến của Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Kiên Giang

Nhiều xe biển số xanh đi ăn mừng khai trương nhà nuôi chim yến ở Kiên Giang

Làm rõ vụ tố cáo lãnh đạo UBKT Tỉnh ủy và lãnh đạo Sở GTVT Kiên Giang

Kỷ luật nữ giám đốc bổ nhiệm nhiều cán bộ kiểu... ưu ái