Xe ba bánh nuôi tài năng

Chuyện cấm lưu thông xe ba bánh, xe tự chế ở các thành phố lớn đang tạo sự quan tâm lớn trong xã hội. Như tại TP.HCM, thì số lượng những gia đình phải sống nhờ vào những phương tiện giao thông sắp bị cấm này phải kể tới con số hàng vạn.