Xảy ra động đất 3,5 độ richter tại tỉnh Phú Yên và Yên Bái

Theo Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần, Viện Vật lý địa cầu (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam), ngày 29-5, xảy ra 2 trận động đất 3,5 độ richter tại tỉnh Phú Yên và Yên Bái. Cấp độ của các trận động đất này không gây rủi ro thiên tai.

Cụ thể, vào lúc 20 giờ 0 phút 6 giây, ngày 29-5, tại thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên xảy ra động đất 3,5 độ richter, tại tọa độ 13,120 độ Vĩ Bắc - 109,235 độ Kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 10km.

Trước đó, vào lúc 15 giờ 9 phút 3 giây, ngày 29-5, tại huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái xảy ra động đất 3,5 độ richter, tại tọa độ 22,173 độ Vĩ Bắc - 104,794 độ Kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 10km.

Cán bộ Viện Vật lý địa cầu thường xuyên theo dõi thiên tai qua hệ thống giám sát thiên tai.

Cán bộ Viện Vật lý địa cầu thường xuyên theo dõi thiên tai qua hệ thống giám sát thiên tai.

Dự báo động đất ở Phú Yên và Yên Bái có khả năng tiếp diễn trong thời gian tới, nhưng khó có khả năng lớn hơn 5,5 độ richter. Cần triển khai ngay các nghiên cứu chi tiết hơn để đánh giá hoạt động động đất ở khu vực này.

Trong tương lai, động đất có thể sẽ xuất hiện và gây ra hậu quả lớn, nhất là nếu xảy ra ở các khu vực đông dân cư và có các công trình trọng điểm. Do đó, việc đánh giá nguy hiểm động đất là rất cần thiết và cần được cập nhật hằng năm để phục vụ thiết thực cho công tác quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, thiết kế kháng chấn cho các loại công trình từ trọng điểm đến khu dân cư.

Viện Vật lý địa cầu sẽ tiếp tục khảo sát, quan trắc, nghiên cứu chi tiết về địa chất kiến tạo và chế độ địa chấn trong khu vực tỉnh Phú Yên và Yên Bái. Bên cạnh đó, Viện sẽ thông báo kịp thời về hoạt động động đất đến chính quyền và người dân tại khu vực này.

Tin, ảnh: LA DUY

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/tin-tuc/xay-ra-dong-dat-3-5-do-richter-tai-tinh-phu-yen-va-yen-bai-778926