Xây mới hàng loạt nhà hát: coi chừng lãng phí!

    Báo Tiền Phong
    1 đăng lạiGốc

    Theo quy hoạch, từ nay đến năm 2010, hàng loạt rạp hát sẽ nở rộ trên địa bàn Hà Nội. Xây dựng các nhà hát hiện đại, chính quy, ngang tầm quốc tế là mong muốn chính đáng. Song, mong muốn phải phù hợp với khả năng thực tế.

    Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/Vanhoa/2008/4/30/236707.tno