Xây mới 3.200 hầm biôga

    Báo Hà Nội Mới
    Gốc

    (HNM) - Năm 2009, thành phố Hà Nội sẽ có thêm 3.200 hầm biôga tại 20 quận, huyện trên địa bàn thành phố; đó là số liệu vừa được Văn phòng Dự án khí sinh học (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội) đưa ra ngày 17-3.

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/42/200940