Xây dựng văn hóa từ con người

    3 đăng lạiGốc

    Theo quan điểm quản lý hiện đại, nhiều doanh nghiệp (DN) đánh giá cao vai trò của con người và xem đây chính là yếu tố cốt lõi làm nên sự thành công. Vì thế, quản lý nhân sự ngày càng đóng vai trò quan trọng trong các công ty

    Nguồn Người Lao Động: http://www.nld.com.vn/tintuc/viec-lam/204018.asp