Xây dựng tuyến tàu điện ngầm số 2

    Công An TP.HCM
    Gốc

    (CATP) Phó thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng ký công văn số 1847/TTg-

    QHQT ngày 8-10-2009, phê duyệt danh mục dự án xây dựng tuyến tàu điện ngầm số 2 thành phố Hồ Chí Minh với tổng kinh phí 1.247 triệu USD, vay vốn Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), Ngân hàng Tái thiết Đức (KfW) và Ngân hàng Đầu tư châu Âu (EIB).

    Nguồn CA TP.HCM: http://www.congan.com.vn/?catid=681&id=36128&mod=detnews&p=