Xây dựng Tượng đài Bồ Tát Thích Quảng Đức

(NLĐO)- Sáng 6-11, Sở Văn hóa - Thông tin và Thành Hội Phật giáo TPHCM đã khởi công xây dựng Tượng đài Bồ Tát Thích Quảng Đức, vị Cao tăng đã phát nguyện “Vị pháp thiêu thân” để kêu gọi sự thức tỉnh, thái độ tôn trọng tự do tín ngưỡng, tinh thần đoàn kết hòa hợp của dân tộc và lòng yêu chuộng hòa bình trên thế giới.