Xây dựng Trung tâm Thông tin phục vụ chỉ đạo, điều hành

Sở Thông tin và Truyền thông (TT-TT) Khánh Hòa vừa hoàn thành xong Trung tâm Thông tin phục vụ chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo tỉnh và có buổi giới thiệu ra mắt để lãnh đạo tỉnh, các sở, ngành góp ý hoàn thiện. Trung tâm là nơi tích hợp các thông tin, dữ liệu trên hầu hết các lĩnh vực kinh tế - xã hội của tỉnh, nhằm cung cấp cho lãnh đạo tỉnh các số liệu cụ thể để đưa ra những quyết định chỉ đạo, điều hành nhanh chóng, khoa học.

Một IOC thu nhỏ

Theo kế hoạch chuyển đổi số của tỉnh giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030, việc xây dựng Trung tâm Giám sát điều hành thông minh (IOC) là một nhiệm vụ trọng tâm. Trong điều kiện dự án xây dựng IOC đang ở giai đoạn đầu tư, để đáp ứng yêu cầu trước mắt của việc triển khai IOC và kết nối các nguồn thông tin dữ liệu, trong đó có cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Sở TT-TT đã đề xuất UBND tỉnh cho phép triển khai Trung tâm Thông tin phục vụ chỉ đạo điều hành của lãnh đạo tỉnh. Việc xây dựng trung tâm nhằm thí điểm mô hình xử lý thông tin tổng hợp phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo các cấp, đồng thời đánh giá hiệu quả triển khai các mô hình liên quan trong giai đoạn sắp tới.

Giới thiệu thông tin, dữ liệu của hệ thống Trung tâm Thông tin phục vụ chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo tỉnh.

Theo ông Nguyễn Văn Hiền - Phó Giám đốc Sở TT-TT, đến nay, dự án xây dựng IOC của tỉnh đang trong giai đoạn lựa chọn nhà thầu và dự kiến tháng 9 sẽ đi vào hoạt động. Trung tâm Thông tin phục vụ chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo tỉnh được xem là mô hình IOC thu nhỏ, bước thí điểm để rút kinh nghiệm cho quá trình xây dựng IOC của tỉnh. Qua tham khảo, học tập kinh nghiệm của các địa phương, Trung tâm Thông tin phục vụ chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo tỉnh bao gồm: Phòng làm việc tại khu vực tầng 4 tòa nhà Trung tâm Phục vụ hành chính công (số 84 Hoàng Hoa Thám, TP. Nha Trang); trang thiết bị phục vụ hiển thị các bảng thống kê và trình diễn biểu đồ dữ liệu về kinh tế - xã hội; hệ thống trình chiếu dữ liệu thu thập từ camera giám sát giao thông đô thị; bộ điều khiển tín hiệu và chia sẻ dữ liệu; máy tính làm việc cho nhân viên tác nghiệp. Các nguồn dữ liệu phục vụ trung tâm được thu thập từ hệ thống thông tin báo cáo đã được Sở TT-TT triển khai tại địa chỉ: https://baocao.khanhhoa.gov.vn; trích xuất dữ liệu camera giám sát giao thông đô thị, an ninh trật tự tại các khu vực công cộng; bộ chỉ tiêu phục vụ chỉ đạo điều hành của lãnh đạo tỉnh…

Sau hơn 2 tháng triển khai, đến nay, trung tâm đã cơ bản hoàn thành và hoạt động thí điểm. Trung tâm được thiết kế nhằm xử lý dữ liệu cung cấp cho hoạt động chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo một cách trực quan dưới dạng bản đồ theo địa phương và lĩnh vực, kết hợp với màu sắc cấp độ cảnh báo “chỉ số giảm”, “chỉ số ổn định”, “chỉ số tăng”. Bên cạnh đó, cung cấp số liệu chi tiết ở các lĩnh vực, kết hợp hiển thị biểu đồ so sánh theo các tiêu chí về thời gian, đơn vị, lĩnh vực. Trung tâm còn có chức năng tích hợp từ các hệ thống khác như: Camera giám sát, camera tầm cao để có thể theo dõi, giám sát; hệ thống thông tin địa lý (GIS); công nghệ trí tuệ nhân tạo phân tích cung cấp thông tin tình hình giao thông, cảnh báo kẹt xe, hành vi vi phạm giao thông, cảnh báo cháy rừng… Hiện tại, trung tâm được kết nối, xử lý và cung cấp 25 nhóm thông tin, dữ liệu. Trong đó, có 22 nhóm chỉ tiêu thông tin chỉ đạo điều hành (thu ngân sách, đầu tư công, Đề án 06, đầu tư phát triển xã hội, thuế, GRDP, an toàn giao thông, lao động việc làm - an sinh xã hội, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, hành chính công, báo chí, phản ánh kiến nghị...); 1 dịch vụ camera giám sát thông minh ứng dụng trí tuệ nhân tạo; 1 dịch vụ tra cứu thông tin quy hoạch tỉnh và 1 dịch vụ điểm tin báo chí. Tuy mới được triển khai nhưng trung tâm cũng sẵn sàng cho việc kết nối, chia sẻ các thông tin, dịch vụ dữ liệu từ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đối với nhóm mô hình phục vụ chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo các cấp thông qua việc phân tích thông số về: Tình hình dân cư, lao động, du lịch thông qua lưu trú, trật tự an toàn xã hội theo địa bàn...

Tiếp tục hoàn thiện

Tuy đã đi vào hoạt động nhưng phần lớn các nguồn thông tin, dữ liệu phục vụ trung tâm hiện đang được thu thập trực tiếp, số lượng thu thập tự động rất ít, điều này tốn nhiều thời gian, nhân lực cho việc xử lý dữ liệu. Mức độ chi tiết và tần suất cung cấp dữ liệu của một số bộ chỉ tiêu quan trọng còn thấp, chưa phản ánh kịp thời những thay đổi, chuyển biến của một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội trọng tâm, đòi hỏi cần tiếp tục rà soát, bổ sung và tăng tần suất cập nhật thông tin, số liệu…

Tại cuộc họp giới thiệu về trung tâm mới đây, đồng chí Đinh Văn Thiệu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng, nhiều vấn đề mang tính kỹ thuật đối với hoạt động của trung tâm cần được hoàn thiện hơn. Chẳng hạn, việc bổ sung thêm các nhóm chỉ tiêu phục vụ công tác chỉ đạo điều hành như: Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; Ngân hàng Chính sách xã hội. Lãnh đạo một số sở, ngành cũng đề nghị Sở TT-TT nghiên cứu, bổ sung thêm các chỉ tiêu, chỉ số, chu kỳ thời gian cập nhật, những vấn đề mang tính đặc thù của từng sở, ngành. Tiếp thu những ý kiến trên, Sở TT-TT sẽ tiếp tục có sự điều chỉnh, bổ sung để hệ thống của trung tâm hoạt động hiệu quả nhất trong thời gian tới.

Tại cuộc họp giới thiệu về trung tâm, ông Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đề nghị lãnh đạo các cơ quan, địa phương quan tâm chỉ đạo sâu sát bộ phận chuyên môn, đảm bảo công tác phối hợp cung cấp số liệu, dữ liệu cho trung tâm được kịp thời, thường xuyên, đúng tần suất, chính xác, tin cậy. Đối với một số nhóm chỉ tiêu kinh tế - xã hội quan trọng, các sở, ban, ngành, địa phương rà soát, bổ sung các chỉ tiêu cụ thể và tăng tần suất cung cấp thông tin, dữ liệu cho trung tâm. Sở Nội vụ xem xét phân bổ biên chế cho đơn vị sự nghiệp thuộc Sở TT-TT theo nội dung đề xuất. Sở Tài chính đảm bảo nguồn kinh phí duy trì, vận hành hệ thống trung tâm trong và sau giai đoạn thí điểm. Văn phòng UBND tỉnh cần kiểm tra lại để hoàn thiện bộ tiêu chí, trong thời gian sớm nhất cần có các quy định, quy chế rõ ràng. Các cơ quan Trung ương đóng chân trên địa bàn cần chủ động nghiên cứu, phối hợp để triển khai cung cấp các dữ liệu một cách chính xác, đầy đủ, kịp thời. Sở TT-TT chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh thống nhất các tiêu chí, phạm vi để tạo thành nguồn dữ liệu vừa đủ, vừa sạch, vừa sống. Dữ liệu trên trung tâm phải xây dựng ít nhất từ năm 2020 và liên tục cập nhật.

GIANG ĐÌNH

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/chuyen-doi-so/202404/xay-dung-trung-tam-thong-tin-phuc-vu-chi-dao-dieu-hanh-4d030ac/