Xây dựng trung tâm tài chính đầu tiên tại Việt Nam

    Gốc

    VIT- Sáng 23/2, Công ty Berjaya Leisure (Cayman) thuộc tập đoàn Berjaya Land B-land của Malaixia đã được cấp giấy phép đầu tư xây dựng Trung tâm Tài chính Việt Nam tại Tp.HCM.

      Nguồn ANTG: http://vitinfo.com.vn/muctin/Kinhte/TCCK/38119/default.aspx