Xây dựng trung tâm cứu hộ gấu ở Kiên Giang

    Báo VTC News
    Gốc

    Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị tỉnh Kiên Giang cho biết Trung tâm cứu hộ gấu Hòn Me đã được khởi công xây dựng tại tại khu vực Hòn Me, xã Thổ Sơn, huyện Hòn Đất, Kiên Giang.

    Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/268812/Default.aspx