Xây dựng thành phố Sơn La theo định hướng đô thị loại I và phát triển xanh, nhanh, bền vững

Ngày 20/9, đồng chí Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh về phát triển thành phố Sơn La theo định hướng thành đô thị loại I và phát triển xanh, nhanh, bền vững đã chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quý III, triển khai nhiệm vụ quý IV năm 2023 và kết quả 2 năm thực hiện Kết luận số 353-KL/TU ngày 7/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Dự họp có các đồng chí: Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Hoàng Quốc Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Thái Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Thường trực UBND tỉnh; thành viên Ban Chỉ đạo.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chủ trì cuộc họp.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chủ trì cuộc họp.

Ngày 7/9/2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kết luận số 353-KL/TU về phát triển thành phố Sơn La theo định hướng đô thị loại I và phát triển xanh, nhanh, bền vững. Sau 2 năm thực hiện, đến nay đã hoàn thành công tác lập, thẩm định, trình phê duyệt đồ án Quy hoạch chung xây dựng thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La đến năm 2045 và 5 đồ án quy hoạch phân khu theo định hướng quy hoạch chung, đạt tỷ lệ phủ kín 100% quy hoạch phân khu trên diện tích quy hoạch chung được duyệt.

Hiện nay, Thành phố đang tiếp tục nghiên cứu, lập hồ sơ đề xuất chủ trương một số dự án, đồng thời thực hiện rà soát, cập nhập trong quy hoạch chung, quy hoạch phân khu làm cơ sở lập quy hoạch chi tiết, dự án đầu tư xây dựng và thu hút đầu tư theo quy định, như: Khu vực Cảng hàng không Nà Sản; Công viên Vĩnh Hằng; khu vực sân golf tại phường Chiềng Sinh và tại phường Chiềng Cơi; khu vực lô số 6C dọc suối Nậm La dự kiến xây dựng tuyến phố ẩm thực, chợ đêm…

Đối với nội dung xây dựng thành phố thông minh, hướng tới chính quyền số, Thành phố tiếp tục vận hành hiệu quả hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến đã được triển khai tại 13 điểm, 100% các điểm có thể triển khai kết nối hội nghị 4 cấp phục vụ tốt chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo; tiếp tục triển khai đồng bộ các dịch vụ công “Đăng ký khai sinh - đăng ký thường trú - cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi” và “Đăng ký khai tử - xóa đăng ký thường trú - hỗ trợ mai táng, hỗ trợ chi phí mai táng” cho các xã, phường, thị trấn trên địa bàn. Tiếp tục duy trì vận hành hệ thống phân tích báo cáo kinh tế - xã hội với 17 chỉ tiêu trên địa bàn Thành phố; vận hành có hiệu quả hệ thống giám sát, điều hành và xử lý vi phạm an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn; triển khai thí điểm Trung tâm điều hành đô thị thông minh...

Đồng chí Lê Hồng Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại cuộc họp

Tại cuộc họp, các đại biểu tập trung thảo luận, làm rõ những khó khăn, vướng mắc. Đồng thời, đề xuất, kiến nghị các nội dung phấn đấu đến năm 2025, đảm bảo cân đối thu - chi ngân sách Thành phố đạt 800 tỷ đồng; tổng vốn đầu tư toàn xã hội giai đoạn 2021-2025 đạt 42.000 tỷ đồng; tỷ lệ đô thị hóa 70,5%; thu nhập bình quân đầu người/năm ít nhất bằng so với bình quân chung cả nước; giảm tỷ lệ hộ nghèo đến năm 2025 xuống dưới 0,5%; hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới nâng cao; 100% thủ tục hành chính được cung cấp dưới hình thức dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 và được cung cấp trên nhiều phương tiện truy cập khác nhau; trên 80% tổng số hồ sơ công việc giải quyết của Thành phố và trên 60% tổng số hồ sơ công việc giải quyết của xã, phường được xử lý trên môi trường mạng.

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Hữu Đông giao Ban cán sự Đảng UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các sở, ban, ngành tham mưu triển khai thực hiện các nhiệm vụ năm 2023, trong đó bám sát mục tiêu, nhiệm vụ tại Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 16/8/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Thông báo số 176/TB-VPCP ngày 17/6/2022 của Văn phòng Chính phủ, Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Thông báo số 207/TB-VPUB ngày 5/6/2023 của Văn phòng Chính phủ về Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Sơn La... Tập trung cao cho công tác thu hút đầu tư; thực hiện quyết liệt và hiệu quả công tác thu ngân sách; chỉ đạo các Ban Quản lý dự án của tỉnh, UBND Thành phố tập trung triển khai thực hiện các dự án được giao làm chủ đầu tư, quản lý dự án trên địa bàn Thành phố, bảo đảm tiến độ, chất lượng; kịp thời giải ngân vốn đầu tư công và thanh quyết toán theo quy định.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy giao các tổ công tác thường xuyên đôn đốc các sở, ngành có liên quan tham mưu giải quyết các nội dung còn khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao; Ban Thường vụ Thành ủy tập trung nghiên cứu, phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan tham mưu, đề xuất xây dựng danh mục và lộ trình thực hiện các công trình, dự án có tính chất đột phá, lan tỏa để tập trung thu hút đầu tư, huy động, cân đối nguồn lực để triển khai thực hiện; tập trung đẩy nhanh việc thu ngân sách và giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch đã đề ra...

Minh Thu

Nguồn Sơn La: https://baosonla.org.vn/thoi-su-chinh-tri/xay-dung-thanh-pho-son-la-theo-dinh-huong-do-thi-loai-i-va-phat-trien-xanh-nhanh-ben-vung-lm7BPXiIg.html