Xây dựng, sửa chữa hơn 1 triệu căn nhà cho người nghèo

Chiều qua tại Hà Nội, Ủy ban T.Ư MTTQ VN tổ chức lễ phát động “Tháng cao điểm vì người nghèo” năm 2010.

Theo bà Hà Thị Liên - Phó chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ VN, 9 tháng đầu năm, Quỹ vì người nghèo 4 cấp trong cả nước đã vận động được 705 tỉ đồng (trong đó Quỹ vì người nghèo T.Ư vận động được 103 tỉ đồng). Lũy kế từ khi phát động, trong 10 năm qua, quỹ đã vận động được 5.120 tỉ đồng. Từ nguồn quỹ này và sự hỗ trợ của Chính phủ, sự giúp đỡ của cộng đồng và nỗ lực của chính hộ nghèo, 10 năm qua, cả nước xây dựng và sửa chữa được hơn 1 triệu căn nhà đại đoàn kết cho người nghèo. Bảo Cầm