Xây dựng, sửa chữa 245 căn nhà cho công nhân nghèo

Ngày 27-8, LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa đã sơ kết chương trình “Mái ấm Công đoàn (CĐ) Khánh Hòa” giai đoạn 2007 - 2014. Trong 7 năm qua, Quỹ “Mái ấm CĐ Khánh Hòa” đã tiếp nhận hơn 6,4 tỉ đồng do các doanh nghiệp, CNVC-LĐ đóng góp; từ đó đã xây mới và sửa chữa 245 căn nhà cho công nhân (CN) nghèo với số tiền hơn 4,8 tỉ đồng.

Dịp này, LĐLĐ tỉnh cũng trao kinh phí xây dựng và sửa chữa nhà cho 18 CN nghèo với số tiền hơn 490 triệu đồng (trong đó hỗ trợ xây mới 14 căn, sửa chữa 4 căn).

Ông Nguyễn Hòa, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa trao tiền hỗ trợ cho các gia đình công nhân

Thời gian tới, các cấp CĐ Khánh Hòa sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động xây dựng quỹ; thường xuyên rà soát, xác định những gia đình CN khó khăn về nhà ở để hỗ trợ. Các cấp CĐ Khánh Hòa phấn đấu mỗi năm xây mới và sửa chữa trên 40 căn nhà cho công nhân và cơ bản đến năm 2018 xóa nhà tranh, nhà tạm cho CN.