Xây dựng Sơn Tây trở thành một trong 5 đô thị vệ tinh lớn của Thủ đô

Đến thăm và làm việc với thị xã Sơn Tây ngày 10/3, đồng chí Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã yêu cầu thị xã Sơn Tây cần tập trung phát huy hơn nữa mọi nguồn lực, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu đã đề ra, ngày càng cân bằng về điều kiện với các vùng nông thôn mới khác của Hà Nội, tiến tới trở thành một trong 5 đô thị vệ tinh của Thủ đô trong tương lai.

Đồng chí Phạm Quang Nghị nhấn mạnh, thị xã Sơn Tây cần dựa trên quy hoạch để khoanh vùng bảo vệ, bảo tồn và phát huy các làng nghề truyền thống, các di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn; đẩy nhanh quá trình chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi gắn với hình thành những vùng sản xuất chuyên canh, có tính liên kết với các địa phương khác; tiếp tục tập trung nguồn lực xây dựng nông thôn mới, quan tâm công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm, mở rộng các loại hình dịch vụ, du lịch…

K.H.