Xây dựng sân bay lớn nhất Việt Nam

    Gốc

    (Vitinfo) - Đề án quy hoạch phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế năm 2008, chính phủ sẽ dành phần lớn vốn ngân sách để đầu tư hạ tầng kinh tế, giao thông và thủy lợi trong đó có việc xây dựng một sân bay mới lớn nhất Việt Nam.

    Nguồn ANTG: http://vitinfo.com.vn/Muctin/Kinhte/30463/default.aspx