Xây dựng quy trình nắn chỉnh hình học ảnh vệ tinh

Cục Bản đồ, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam vừa xây dựng thành công quy trình xử lý và nắn chỉnh hình học ảnh vệ tinh VNREDSat-1 cho khu vực trong và ngoài lãnh thổ, có thể áp dụng sản xuất đại trà cả quân sự và dân sự.

Xây dựng quy trình nắn chỉnh hình học ảnh vệ tinh - Ảnh 1

Hình ảnh thành phố Hà Nội chụp từ vệ tinh VNREDSat-1.

Theo thiết kế ban đầu, ảnh vệ tinh VNREDSat-1 chỉ có thể được nắn chỉnh hình học thông qua module Imogen duy nhất đặt tại Cục Viễn thám quốc gia, Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Điều này hạn chế khả năng khai thác, ứng dụng ảnh vệ tinh VNREDSat-1 để giải quyết các bài toán chuyên ngành của nhiều cơ quan, tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực viễn thám, đặc biệt các nhiệm vụ liên quan tới quân sự, quốc phòng đòi hỏi tính chủ động cao.

Thành công của đề tài giúp các cơ quan quân sự, quốc phòng không phụ thuộc nhiều vào nguồn ảnh của nước ngoài, đặc biệt đối với nhiệm vụ tham mưu và bảo đảm địa hình, thông tin địa lý ngoài lãnh thổ.

Cẩm Tú