Xây dựng quy định về đánh giá ứng dụng CNTT

Đó là chỉ đạo của Phó Tổng Thanh tra Đặng Công Huẩn tại cuộc họp đánh giá thực trạng và giải pháp đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) của Ban Chỉ đạo ứng dụng CNTT Thanh tra Chính phủ (TTCP) chiều ngày 16/2.

Xây dựng quy định về đánh giá ứng dụng CNTT - Ảnh 1

Phó Tổng Thanh tra Đặng Công Huẩn phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp. Ảnh: TH

Tại cuộc họp, 4 nội dung về ứng dụng CNTT như: Đánh giá thực trạng ứng dụng CNTT tại TTCP và ngành Thanh tra giai đoạn 2013 - 2016 (cơ sở pháp lý thực hiện ứng dụng CNTT, thực trạng hạ tầng cơ sở, con người, chính sách, phần mềm đã đầu tư; vai trò của đơn vị chuyên trách quản lý ứng dụng CNTT; vai trò thực tiễn của ứng dụng CNTT trong hoạt động quản lý Nhà nước nói chung và ngành Thanh tra nói riêng); thực trạng ứng dụng CNTT tại các bộ, ngành 2013 - 2016; kế hoạch ứng dụng CNTT năm 2017 trong khuôn khổ thỏa thuận hợp tác với Tập đoàn Viettel và đề xuất giải pháp đẩy mạnh ứng dụng CNTT 2018 - 2020 được Ban Chỉ đạo đưa ra thảo luận, xem xét.

Phát biểu kết luận tại cuộc họp, Phó Tổng Thanh tra Đặng Công Huẩn giao Trung tâm Thông tin xem xét, đề xuất một số nội dung trước mắt cần thiết trong năm 2017; xây dựng quy định về đánh giá ứng dụng CNTT của các đơn vị thuộc TTCP, của ngành Thanh tra; đào tạo và hướng dẫn bộ máy công chức, viên chức chuyên trách ứng dụng CNTT trong cơ quan TTCP và nhân lực có chuyên môn về CNTT đảm bảo nhiệm vụ quản lý và chuyên môn làm công tác CNTT.

Vụ Kế hoạch Tài chính và Tổng hợp xây dựng thực hiện Quyết định số 80/2014/QĐ-TTg ngày 30/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định thí điểm về thuê dịch vụ CNTT trong cơ quan Nhà nước tại TTCP; xây dựng, bảo vệ kế hoạch vốn, cân đối các nguồn vốn cho ứng dụng CNTT trong năm 2017; kiểm tra đánh giá lại các quy trình xây dựng kế hoạch vốn, các dự án đầu tư phần mềm và hệ thống dữ liệu phần mềm của cơ quan TTCP.

Thái Hải