Xây dựng phần mềm xét tuyển chung trong tuyển sinh đại học năm 2017

Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, để bảo đảm quyền lợi cho thí sinh, trong phương án thi, tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2017, sẽ cho phép thí sinh đăng ký nhiều nguyện vọng. Tuy nhiên, khác với những năm trước, Bộ sẽ xây dựng phần mềm xét tuyển chung để hỗ trợ các trường hạn chế số lượng thí sinh “ảo”.

Đối với các trường đại học phải chủ động có giải pháp khắc phục tình trạng thí sinh “ảo” như: Xác định chỉ tiêu phù hợp với năng lực đào tạo và nhu cầu của thị trường lao động; nâng cao chất lượng đào tạo; làm tốt hơn công tác truyền thông… Các trường đại học sẽ có nhiều phương thức tuyển sinh, như: Xét tuyển dựa vào kết quả các bài thi THPT quốc gia; sơ tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT quốc gia hoặc dựa vào kết quả học tập ở cấp THPT kết hợp với thi đánh giá năng lực chuyên biệt của thí sinh; xét tuyển dựa vào kết quả học tập ở cấp THPT; phối hợp nhiều phương thức tuyển sinh.