Xây dựng Nông thôn mới về đích sớm một năm ở xã Cổ Loa

Được công nhận xã đạt chuẩn NTM giai đoạn 2011-2015, xã Cổ Loa đặc biệt nằm trong quy hoạch bảo tồn, nên việc phát triển kinh tế - xã hội phải đồng thời bảo tồn di tích.

Xã Cổ Loa, huyện Đông Anh, Hà Nội vinh dự được đón Bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2011-2015, là ghi nhận những nỗ lực lớn của cán bộ và nhân dân trong xã qua 4 năm tích cực xây dựng NTM.

Xây dựng Nông thôn mới về đích sớm một năm ở xã Cổ Loa - Ảnh 1

Ngay từ khi bắt tay vào thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng NTM và Chương trình 02 của Thành ủy về “Phát triển nông nghiệp, xây dựng NTM, từng bước nâng cao đời sống nông dân giai đoạn 2011-2015”, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Cổ Loa đã xác định đây là nhiệm vụ quan trọng, phải quyết tâm thực hiện và hoàn thành trong giai đoạn 2011-2015.

Với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm và dân hưởng lợi”, xã Cổ Loa đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận cao trong hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân, qua đó, huy động sức mạnh tổng hợp cùng chung tay thực hiện mục tiêu xây dựng NTM

Từ khi mới bắt đầu triển khai chương trình (năm 2011), xã mới đạt 8/19 tiêu chí, đến hết năm 2014 xã đã đạt 19/19 tiêu chí quốc gia về xây dựng NTM, về đích sớm 1 năm. Nhiều tiêu chí NTM cần nguồn lực đầu tư lớn như giao thông, thủy lợi, cơ sở vật chất văn hóa, trường học… song tranh thủ nguồn vốn hỗ trợ của Nhà nước và nguồn lực đóng góp từ nhân dân, xã Cổ Loa đã hoàn thành xây dựng 3 nhà văn hóa thôn, 1 trường mầm non Cổ Loa, nhựa hóa và bê tông hóa 75,5km đường trục xã, liên xã, đường trục thôn, liên thôn, cứng hóa 26,4km đường giao thông nội đồng. Xã cũng đã hoàn thành quy hoạch 5 nghĩa trang nhân dân, vận động xã hội hóa xây dựng các đường vào nghĩa trang, nhà quản trang, hệ thống thoát nước đảm bảo yêu cầu.

Qua 4 năm thực hiện xây dựng NTM, bộ mặt nông thôn Cổ Loa ngày càng khởi sắc, đời sống nhân dân được cải thiện, thu nhập bình quân đầu người của xã năm 2014 đạt gần 29 triệu đồng/người/năm, tỉ lệ hộ nghèo giảm còn 1,9%. Xã Cổ Loa cũng đã đạt chuẩn quốc gia về y tế, vệ sinh môi trường đường làng ngõ xóm đảm bảo xanh, sạch, đẹp.

Cổ Loa cũng đi đầu trong xây dựng đời sống văn hóa, với 12/15 thôn, 4 đơn vị được công nhận đơn vị văn hóa, 91,2% số hộ gia đình đạt danh hiệu Gia đình văn hóa, phong trào thể dục thể thao, văn hóa văn nghệ quần chúng phát triển, thu hút đông đảo nhân dân tích cực tham gia…

Ngoài việc được công nhận xã đạt chuẩn NTM giai đoạn 2011-2015 của xã Cổ Loa, đặc biệt là xã nằm trong quy hoạch bảo tồn, quy hoạch di tích đặc biệt cấp Quốc gia, nên việc phát triển kinh tế - xã hội của địa phương luôn phải hài hòa với bảo tồn, tôn tạo tổng quan khu di tích cấp Quốc gia Cổ Loa.

Mặc dù xã Cổ Loa đã về đích xây dựng NTM, song thời gian tới, xã vẫn phải tiếp tục tập trung thực hiện duy trì và nâng cao các tiêu chí đã đạt một cách bền vững. Đặc biệt cần tiếp tục chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi theo quy hoạch, phát triển các mô hình sản xuất nông nghiệp tập trung, quy mô lớn, công nghệ sạch, cho năng suất, chất lượng, giá trị kinh tế cao.

Cùng với đó, xã cần chú trọng phát triển du lịch, thương mại, dịch vụ để khai thác những tiềm năng, thế mạnh của khu di tích đặc biệt cấp Quốc gia. Cùng với đó, xã Cổ Loa phải nâng cao hiệu quả các lĩnh vực công tác xã hội như giáo dục, y tế để phát huy hiệu quả nguồn lực đã được đầu tư, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của nhân dân, tiếp tục đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo các đối tượng chính sách, những gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Phát huy truyền thống xã Anh hùng lực lương vũ trang, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Cổ Loa tiếp tục đoàn kết, thi đua quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu KT-XH, an ninh quốc phòng góp phần xây dựng Xã Cổ Loa ngày càng hiện đại, văn minh và giàu đẹp.

Nguyễn Quốc Trung, Chủ tịch UBND xã/KD&PL