Xây dựng Nhà máy bia Sài Gòn - Phủ Lý

    Báo Nhân Dân
    1 đăng lạiGốc

    ND - Ngày 7-3, Công ty cổ phần bia Sài Gòn-Phủ Lý, Tổng công ty cổ phần bia rượu nước giải khát Sài Gòn (SABECO) khởi công xây dựng Nhà máy bia Sài Gòn - Phủ Lý tại hai xã Thanh Hà và Thanh Tuyền (Thanh Liêm, Hà Nam).

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=142626&sub=131&top=38