Xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức sáng tạo - tận tụy - gương mẫu: Góp phần thực hiện cải cách hành chính

(VOH) - Cuộc vận động xây dựng người cán bộ công chức, viên chức “Trung thành-sáng tạo-tận tụy-gương mẫu” do Công Đoàn viên chức TP phát động từ năm 1999 nhằm hướng đến mục tiêu xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức mẫu mực, mẫn cán, xứng đáng là công bộc của dân, góp phần xây dựng nhà nước của dân, do dân và vì dân. Thông qua chương trình công tác hằng năm, công đoàn cơ sở đã cụ thể hóa những nội dung cuộc vận động bằng những tiêu chí thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, tích cực học tập nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị tại đơn vị. Cuộc vận động cũng gắn liền với chương trình CCHH, xây dựng hình ảnh người cán bộ công chức, viên chức hết lòng hết sức phục vụ nhân dân.

Trong việc góp phần cải cách thủ tục hành chính, thực hiện quy trình một cửa tránh phiền hà cho công dân và doanh nghiệp tại các sở, ngành TP, đến nay có 14/16 đơn vị thực hiện ứng dụng ISO 9001-2000 trong quản lý. Bên cạnh việc giảm thời gian thực hiện công việc, tránh phiền hà cho người dân trong thủ tục, thì người dân đến với các công sở đã có nhiều thiện cảm hơn trước, cả về cách phục vụ và thái độ phục vụ của cán bộ công chức. Một người dân đến giao dịch tại Kho bạc nhà nước TP cho biết ý kiến của mình: Để có được sự hài lòng của người dân, thời gian qua Kho bạc Nhà nước đã cải tiến trang thiết bị, cải tiến thủ tục hành chính để phục vụ tốt hơn cho người dân khi đến giao dịch tại đơn vị. Đồng thời, nơi đây còn tiến hành xây dựng Kho bạc nhà nước mẫu để từng bước phục vụ tốt hơn cho người dân. Ông Nguyễn Đăng Tiếp-Chủ tịch Công Đoàn Kho bạc nhà nước cho biết thêm về công trình này: Đến với Cục thuế TP hôm nay, người dân cũng cảm nhận được sự khác biệt . Thái độ hòa nhã của người cán bộ công chức, sự phục vụ chu đáo cho người dân cũng được người dân hài lòng hơn. Sự cải tiến này được chính cán bộ công chức đánh giá về những mặt làm được và những tồn tại mà Cục thuế cần cải tiến thông qua cuộc thi tổ chức hằng năm tại đơn vị. Từ đó, đã dần thay đổi bộ mặt của đơn vị, và người cán bộ công chức cũng nhận rõ những khuyết điểm từ đó sửa chữa và hoàn thiện hơn cung cách phục vụ cho người dân, tránh sự phiền hà cho người dân khi đến giao dịch tại đơn vị. Bà Lê Thị Thu Hương-Chủ tịch công đoàn Cục thuế TP cho rằng: Đối với Sở Tài nguyên - Môi trường TP, nơi tập trung nhiều doanh nghiệp và người dân đến giao dịch, đăng ký nhà đất nên đơn vị đã tập trung thực hiện việc rút ngắn thời gian cấp phép từ 15 đến 30 ngày, xuống còn 3 đến 7 ngày. Từ đó, tỷ lệ hài lòng của người dân khi đến đây đã ngày càng tăng lên. Còn tại văn phòng tiếp công dân TP, việc tiếp nhận và xử lý hồ sơ của người dân cũng được thực hiện rút ngắn trong vòng 10 ngày. Ngoài ra, đơn vị cũng thực hiện việc điều chỉnh, sắp xếp lại hồ sơ, nắm bắt nội dung chỉ đạo của TP để kịp thời phản hồi cho người dân. Ông Nguyễn Trung Hiếu-Chủ tịch công đoàn Văn phòng tiếp công dân cho biết: Có thế nói, qua 10 năm thực hiện cuộc vận động: xây dựng người cán bô, công chức, viên chức “Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu” đã làm thay đổi nhận thức của người cán bộ công chức, thể hiện qua tinh thần trách nhiệm trong công việc, thay đổi tác phong, thái độ làm việc từng bước đã tạo sự hài lòng trong nhân dân và tại các cơ quan, đơn vị khi đến làm việc tại các cơ quan công quyền. Chính sự thay đổi này cũng đã nâng cao tỷ lệ hài lòng của người dân và giảm mức độ phiền hà của người dân. Đánh giá về cuộc vận động này, ông Nguyễn Tài Mạnh-phó Chủ tịch công đoàn viên chức TP cho rằng: Việc đẩy mạnh cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “ trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu” gắn với cải cách hành chính chắn chắn sẽ góp phần thay đổi nhận thức của người cán bộ, công chức, viên chức TP. Thể hiện được vai trò của người công chức trong công cuộc cải cách hành chính là cải cách về nhận thức, hành vi của con người trước khi cải cách những thủ tục hành chính. Đồng thời, cuộc vận động cũng góp phần xây dựng được hình mẫu của người cán bộ, công chức, viên chức hiện đại , năng động và thực sự là người công bộc của nhân dân. Minh Hiệp