Xây dựng Nam Đàn trở thành huyện kiểu mẫu

Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đặt ra yêu cầu, việc xây dựng nghị quyết của BTV Tỉnh ủy về phương hướng phát triển Nam Đàn phải đảm bảo tầm nhìn và tính khả thi. Cần làm rõ mục tiêu tổng quát, đó là xây dựng Nam Đàn trở thành huyện nông thôn mới kiểu mẫu với kinh tế phát triển, cơ cấu hợp lý, dân trí cao, đời sống của nhân dân đạt trên mức bình quân cả tỉnh.

Xây dựng Nam Đàn trở thành huyện kiểu mẫu - Ảnh 1

Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy chủ trì cuộc làm việc. Ảnh: Mai Hoa

Chiều 17/5, tại huyện Nam Đàn, Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Nam Đàn để nghe và cho ý vào dự thảo nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phương hướng, nhiệm vụ phát triển huyện Nam Đàn, giai đoạn 2017 - 2025, có tính đến năm 2030.

Các đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Xuân Đường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy đồng chủ trì cuộc làm việc. Cùng tham dự có các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh, MTTQ và các sở, ban, ngành cấp tỉnh.

Trên cơ sở dự thảo nghị quyết do BTV Huyện ủy Nam Đàn xây dựng trình tại cuộc làm việc, các đồng chí Ban Thường vụ Tỉnh ủy đồng tình cao về phương hướng, mục tiêu tổng quát, mục tiêu và nhiệm vụ cụ thể; những giải pháp, cơ chế, chính sách đề ra. Trong đó, mục tiêu là xây dựng Nam Đàn trở thành huyện nông thôn kiểu mẫu, kinh tế phát triển, có trình độ dân trí cao, là trung tâm du lịch quốc gia.

Đồng tình với quan điểm việc triển khai thực hiện Nghị quyết của BTV Tỉnh ủy về Nam Đàn là trách nhiệm của Đảng bộ, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể tỉnh Nghệ An, đồng chí Hồ Phúc Hợp - Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nhấn mạnh, việc phát huy nội lực, tinh thần tự lực, tự cường của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Nam Đàn là rất quan trọng.

Thẳng thắn nêu lên một số hạn chế về hệ thống chính trị, nhất là ở cơ sở, đồng chí Nguyễn Hữu Lậm - Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy cho rằng, Nam Đàn cần tăng cường xây dựng Đảng, hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở, trong đó quan tâm nhất là xây dựng chất lượng đội ngũ cán bộ từ huyện đến cơ sở thật sự chất lượng.

Xây dựng Nam Đàn trở thành huyện kiểu mẫu - Ảnh 2

Đồng chí Nguyễn Xuân Đường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh giải pháp thu hút đầu tư để có nguồn lực thúc đẩy phát triển. Ảnh: Mai Hoa

Tại cuộc làm việc, các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy và lãnh đạo một số sở, ngành đã tập trung góp ý về các giải pháp để Nam Đàn thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Theo đồng chí Nguyễn Xuân Đường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, huyện Nam Đàn cần bổ sung giải pháp đẩy mạnh thu hút đầu tư nhằm thu hút các nguồn lực đầu tư từ ODA, WB, kể cả xã hội hóa để phát triển kinh tế nhanh hơn. Trước mắt, huyện cần nghiên cứu đề xuất, lựa chọn và tập trung chỉ đạo quyết liệt một số đề án, công trình cụ thể, có ý nghĩa, hướng tới kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Còn Giám đốc Sở Xây dựng Hoàng Trọng Kim thì cho rằng, để Nam Đàn phát triển cần quan tâm xây dựng quy hoạch vùng gắn với di tích đặc biệt cấp quốc gia - Khu di tích Kim Liên.

Nhiều đồng chí trong BTV Tỉnh ủy và lãnh đạo một số sở, ngành cũng đã góp ý về hướng cơ cấu kinh tế của Nam Đàn cần đi theo hướng du lịch dịch vụ; công nghiệp - xây dựng; nông nghiệp công nghệ cao; gắn với quan tâm thu hút các doanh nghiệp cùng đồng hành, hỗ trợ để phát triển.

Xây dựng Nam Đàn trở thành huyện kiểu mẫu - Ảnh 3

Đồng chí Hồ Phúc Hợp - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, cho rằng, cần phát huy nội lực, tính tự lực, tự cường của huyện để phát triển. Ảnh: Mai Hoa

Xây dựng Nam Đàn trở thành huyện kiểu mẫu - Ảnh 4

Trường tiểu học Nam Cường đạt chuẩn quốc gia. Ảnh tư liệu

Kết luận tại cuộc làm việc, đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Bí thư Tỉnh ủy đặt ra yêu cầu, việc xây dựng nghị quyết phải đảm bảo tầm nhìn và tính khả thi. Về mục tiêu tổng quát, cần thống nhất đó là xây dựng Nam Đàn trở thành huyện nông thôn mới kiểu mẫu với kinh tế phát triển, cơ cấu hợp lý, dân trí cao, đời sống của nhân dân đạt trên mức bình quân cả tỉnh.

Trong đó, mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ cho từng giai đoạn, đến năm 2020 sẽ làm được cái gì và đến năm 2030 là cái gì, phải rất cụ thể, rõ ràng; làm cơ sở để đánh giá, kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm nếu không hoàn thành.

Để đạt được các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, đồng chí Nguyễn Đắc Vinh nhấn mạnh, nhóm giải pháp đầu tiên là phải xây dựng hệ thống chính trị và nhân lực chất lượng, gắn với xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh; xây dựng khối đoàn kết lương - giáo đồng thuận cùng phát triển.

Nhóm giải pháp về lĩnh vực kinh tế, trên cơ sở mục tiêu đặt ra là xây dựng huyện nông thôn kiểu mẫu, yêu cầu đặt ra là phải xây dựng thị trấn Nam Đàn phát triển; đối với các xã phải xây dựng các mô hình nông nghiệp rõ nét. Muốn vậy, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cần hỗ trợ Nam Đàn xây dựng đề án nông nghiệp công nghệ cao; gắn với các chính sách đi kèm nhằm thu hút các doanh nghiệp cùng đồng hành với nông dân.

Xây dựng Nam Đàn trở thành huyện kiểu mẫu - Ảnh 5

Quang cảnh cuộc làm việc. Ảnh: Mai Hoa

Về du lịch dịch vụ, trước hết phải khai thác, phát huy di tích đặc biệt cấp quốc gia - Khu di tích Kim Liên và phát tiển mạng lưới du lịch tâm linh như khu lăng mộ, đền thờ vua Mai Hắc Đế, chùa Đại Tuệ; từ đó kết nối hạ tầng đồng bộ.

Công nghiệp - xây dựng ở Nam Đàn định hướng phát triển công nghiệp nhẹ và công nghiệp công nghệ cao; vấn đề đặt ra là cần phải quy hoạch vùng công nghiệp, gắn với chính sách thu hút đầu tư cụ thể, hiệu quả...

Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh cũng nêu một số giải pháp để Nam Đàn tiếp tục phát huy truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng; xứng tầm mảnh đất “địa linh nhân kiệt”...

"Để thực hiện các nhóm giải pháp trên cần đẩy mạnh việc thu hút các nguồn lực đầu tư, từ Ngân sách Nhà nước, vốn đầu tư của doanh nghiệp và nguồn vốn xã hội hóa; đồng thời cần xác định rõ chủ thể của các đề án, nhiệm vụ" - đồng chí Nguyễn Đắc Vinh nhấn mạnh.

Mai Hoa