Xây dựng mô hình thông tin đất đai, môi trường: Quá nhiều hạn chế

    Báo An Ninh Thế Giới
    Gốc

    VIT- Sáng (29/5), tại khách sạn Horison (Hà Nội), Bộ Tài nguyên – Môi trường đã tổ chức Hội thảo: “Báo cáo kết quả thực hiện Hệ thống thông tin đất đai và môi trường (ELIS)” do Thứ Trưởng Bộ Tài Nguyên- Môi trường Trần Thế Ngọc – Trưởng ban chỉ đạo chương trình SEMLA chủ trì.

    Nguồn ANTG: http://vitinfo.com.vn/muctin/CTXH/44330/default.aspx