Xây dựng lực lượng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại

Ngày 15.10, tại Hà Nội, Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an T.Ư lần thứ V nhiệm kỳ 2010-2015 đã khai mạc.

Đến dự có Tổng bí thư Nông Đức Mạnh; nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười; nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu; nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trương Tấn Sang, cùng lãnh đạo nhiều ban, bộ, ngành của T.Ư… Phát biểu chỉ đạo, Tổng bí thư Nông Đức Mạnh nhận xét: Trong 5 năm qua, Đảng bộ Công an và lực lượng Công an nhân dân đã quán triệt sâu sắc, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội Đảng X, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an lần thứ IV, giành được nhiều kết quả quan trọng, góp phần tích cực cùng cả nước giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo đảm môi trường thuận lợi cho công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới… Yêu cầu đối với lực lượng Công an nhân dân trong thời gian tới, Tổng bí thư nhấn mạnh: Phát huy bản chất cách mạng, truyền thống 65 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, quán triệt và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội Đảng, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả các mặt công tác công an, góp phần tích cực cùng toàn Đảng, toàn dân giữ vững ổn định chính trị, bảo vệ chủ quyền quốc gia, bảo vệ an ninh trật tự, tạo môi trường hòa bình, thuận lợi để phát triển đất nước. Xây dựng nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân, nhất là thế trận lòng dân vững chắc, bảo đảm giữ vững ổn định, an ninh, trật tự ngay từ cơ sở. Xây dựng lực lượng Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, thực sự là lực lượng nòng cốt trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội. TTXVN - TH.Sơn