Xây dựng lộ trình cổ phần hóa các đơn vị sự nghiệp công lập

Ngày 9/9, UBND TP Cần Thơ họp triển khai việc rà soát, đánh giá tình hình hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập nhằm phục vụ cho việc chuyển đổi thành công ty cổ phần.

Hiện TP Cần Thơ có 142 đơn vị sự nghiệp công lập cấp thành phố, trong đó 15 đơn vị tự đảm bảo chi hoạt động, 69 đơn vị tự đảm bảo một phần và 58 đơn vị được ngân sách nhà nước đảm bảo toàn bộ kinh phí.

UBND TP Cần Thơ chỉ đạo Sở Tài chính tiếp tục rà soát, đánh giá tình hình hoạt động và đề xuất đơn vị sự nghiệp công lập có khả năng chuyển đổi thành công ty cổ phần; Xây dựng lộ trình chuyển đổi cho từng trường hợp, đơn vị chuyển từ đảm bảo chi một phần sang tự chủ hoàn toàn nguồn kinh phí hoạt động…

Quốc Trung