Xây dựng lò đốt chất thải công nghiệp 75 tấn/ngày

(LĐO) - Dự án “Xây dựng hệ thống xử lý chất thải công nghiệp sản xuất điện năng” sẽ được khởi công tại Khu Liên hợp xử lý chất Nam Sơn (Sóc Sơn, HN)

Dự án trên do đại diện Tổ chức Phát triển Công nghệ công nghiệp và năng lượng mới (NEDO) của Nhật Bản và Bộ Tài nguyên Môi trường ký kết thực hiện. Dự án được xây dựng trên diện tích 1ha, với công suất xử ly 75 tấn rác thải/ngày. Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 21 triệu USD, trong đó Nhật Bản tài trợ 17 USD, Việt Nam đóng góp 4 triệu đô la, do Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Môi trường đô thị (URENCO) làm chủ đầu tư. Dự kiến từ nay đến ngày 30/11, Tổ chức Phát triển Công nghệ công nghiệp và năng lượng mới cùng Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ tiến hành nghiên cứu để lập dự án khả thi. Trong hai năm 2011-2012, Tổ chức Phát triển Công nghệ công nghiệp và năng lượng mới sẽ thiết kế xây dựng, sản xuất thiết bị, vận chuyển tới Việt Nam; xây dựng và lắp đặt thiết bị, chạy thử, trình diễn; đưa nhà máy vào hoạt động và tổ chức các chương trình đào tạo quản lý, vận hành. Đây là hợp tác thực hiện dự án thí điểm đầu tiên thực hiện công nghệ tiên tiến của Nhật Bản trong việc xử lý chất thải công nghiệp sản xuất điện năng, nhằm bảo vệ môi trường và phát triển bền vững. Nếu thành công sẽ nhân rộng ra các tỉnh thành khác ở Việt Nam và các nước trong khu vực ASEAN. Lương Kết