Xây dựng khu kinh tế liên kết Việt Nam - Lào - Thái Lan

    Báo Người Lao Động
    Gốc

    (NLĐ) - Ngày 14-1, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định phê duyệt xây dựng Khu Kinh tế cửa khẩu Nam Giang (Quảng Nam). Mục tiêu là xây dựng và phát triển cửa khẩu này thành động lực phát triển của khu vực phía Tây Quảng Nam, trở thành một trong những trung tâm liên kết phát triển miền Trung Việt Nam với Nam Lào và Đông Bắc Thái Lan.

    Nguồn NLĐ: http://www.nld.com.vn/tintuc/kinh-te/212632.asp