Xây dựng kế hoạch phòng chống dịch bệnh trong mùa mưa bão

Cục Y tế dự phòng và Môi trường có công văn gửi trung tâm YTDP các tỉnh, thành phố trong cả nước yêu cầu chủ động xây dựng ngay kế hoạch chi tiết phòng chống dịch bệnh trong mùa mưa bão tại địa phương.