Xây dựng Hội Nông dân Hà Tĩnh 'Đoàn kết - hợp tác - đổi mới - phát triển'

Lãnh đạo Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và lãnh đạo tỉnh đề nghị BCH Hội Nông dân Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2023 - 2028 tiếp tục xây dựng, củng cố tổ chức hội vững mạnh; quan tâm chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích của hội viên nông dân; đồng hành, hỗ trợ nông dân trong phát triển kinh tế.

Đại biểu dự đại hội.

Đại biểu dự đại hội.

Sáng 21/9, Hội Nông dân tỉnh tiến hành phiên trọng thể Đại hội đại biểu Hội Nông dân Hà Tĩnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 - 2028 với sự tham gia của 225 đại biểu chính thức.

Dự đại hội có Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Bùi Thị Thơm; lãnh đạo một số đơn vị thuộc Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; lãnh đạo hội nông dân các tỉnh: Nghệ An, Quảng Bình.

Về phía tỉnh Hà Tĩnh có: Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng; Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương.

Hoàn thành đạt và vượt 12/12 chỉ tiêu

Trong nhiệm kỳ qua, các cấp hội nông dân đã bám sát các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, của hội cấp trên triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác hội và phong trào nông dân khá đồng bộ, hiệu quả trên các lĩnh vực hoạt động. Kết quả, 12/12 chỉ tiêu đề ra trong Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân tỉnh khóa IX thực hiện đạt và vượt kế hoạch (có 6 chỉ tiêu vượt).

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Ngô Văn Huỳnh khai mạc phiên trọng thể.

Công tác tổ chức, xây dựng hội được các cấp hội quan tâm cả chiều rộng lẫn chiều sâu. Trong nhiệm kỳ, kết nạp 23.171 hội viên (đạt 110,3% chỉ tiêu nghị quyết), nâng số hội viên trong toàn tỉnh lên 227.479 hội viên, chiếm tỷ lệ 86,7% so với hộ nông dân. Các cấp hội thành lập 653 tổ hội, 29 chi hội nghề nghiệp hoạt động hiệu quả (đạt 102,3% chỉ tiêu nghị quyết).

Các cấp hội tiếp tục phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động Quỹ Hỗ trợ nông dân, tăng trưởng bình quân đạt 49,6%/năm (đạt 165% chỉ tiêu nghị quyết). Đến nay, Quỹ Hỗ trợ nông dân toàn tỉnh đạt 55,841 tỷ đồng, tăng 30,217 tỷ đồng so với đầu nhiệm kỳ.

Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Trần Đình Ước trình bày dự thảo báo cáo kết quả công tác hội và phong trào nông dân nhiệm kỳ 2018 - 2023; phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Các cấp hội cũng đã chú trọng tuyên truyền, đào tạo nâng cao nhận thức, trình độ cho hội viên, nông dân; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào lao động, sản xuất nhằm nâng cao năng suất, chất lượng nông sản, đảm bảo an toàn thực phẩm và mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Nhiệm kỳ qua, nhiều mô hình có quy mô lớn cho thu nhập trên 1 tỷ đồng/năm. Bình quân hằng năm có 87.422 hộ đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp (đạt 109,3% chỉ tiêu nghị quyết).

Các phong trào thi đua của hội tiếp tục được phát triển sâu rộng, có sức lan tỏa, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng nông thôn mới, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.

Đặc biệt, trong phong trào xây dựng NTM, đô thị văn minh, vai trò chủ thể, nòng cốt của cán bộ, hội viên, nông dân được khẳng định và thể hiện rõ nét với các nội dung như: xây dựng vườn mẫu, khu dân cư kiểu mẫu, cụm dân cư sinh thái; mô hình du lịch trải nghiệm; cụm tuyến sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn - văn minh...

Đại hội có sự tham dự của 225 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 227.000 hội viên trên toàn tỉnh.

Công tác kiểm tra, giám sát của hội được tăng cường; chất lượng, hiệu quả các cuộc kiểm tra và giám sát được nâng lên. Trong nhiệm kỳ, các cấp hội đã thực hiện được 10.768 cuộc kiểm tra, giám sát (đạt 112,6 % chỉ tiêu nghị quyết).

Công tác thi đua, khen thưởng được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định; kịp thời biểu dương, nhân rộng các gương cán bộ, hội viên, nông dân điển hình. Trong nhiệm kỳ, có 6 nông dân được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tôn vinh nông dân xuất sắc; nhiều tập thể, cá nhân được tặng thưởng các danh hiệu cao quý của Đảng, Nhà nước, Hội Nông dân Việt Nam và của tỉnh, của hội cấp tỉnh.

Với tinh thần “Đoàn kết - sáng tạo - hợp tác - phát triển”, nhiệm kỳ 2023 – 2028, Hội Nông dân tỉnh đặt mục tiêu đoàn kết, sáng tạo, xây dựng hội nông dân các cấp vững mạnh, hoạt động hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác hội và phong trào nông dân và nhiệm vụ chính trị của tỉnh trong thời kỳ mới. Nâng cao năng lực và vai trò, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ hội các cấp; phấn đấu hình thành thế hệ người nông dân có năng lực quản lý, kỹ năng sản xuất chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của nền sản xuất nông nghiệp hiện đại và yêu cầu của thị trường. Nâng cao chất lượng “Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”; phối hợp thực hiện có hiệu quả các chương trình, dự án phát triển kinh tế, xã hội ở nông thôn.

Đai hội cũng xác định 3 khâu đột phá, 15 nhóm chỉ tiêu chủ yếu và các nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong nhiệm kỳ mới.

Một số chỉ tiêu chủ yếu:

- Trên 90% cán bộ hội chuyên trách các cấp và chi hội trưởng được trang bị kiến thức về nông nghiệp, kinh tế nông thôn, chuyển đổi số, nghiệp vụ công tác hội.

- Giới thiệu xem xét, kết nạp mới ít nhất 1.500 hội viên ưu tú vào Đảng.

- Thành lập ít nhất 65 chi hội nông dân nghề nghiệp; trên 2.000 tổ hội nông dân nghề nghiệp; hỗ trợ thành lập mới 65 hợp tác xã, trên 1.000 tổ hợp tác.

- 100% hội nông dân cấp huyện chủ trì tổ chức được các cuộc giám sát, phản biện xã hội.

- 100% cơ sở hội hoàn thành tốt nhiệm vụ.

- Hằng năm, có từ 75% số hộ nông dân đăng ký và có từ 60% số hộ đăng ký trở lên đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp.

- 100% hộ hội viên cam kết sản xuất, chế biến, tiêu thụ nông sản đảm bảo an toàn thực phẩm.

- Hỗ trợ ít nhất 10.000 hộ nông dân có tài khoản trên sàn thương mại điện tử; mỗi cơ sở hội thành lập ít nhất 1 tổ chuyển đổi số cộng đồng.

- Vận động xây dựng ít nhất 13 mô hình du lịch sinh thái trải nghiệm cộng đồng.

Tham luận tại đại hội, các đại biểu đã chia sẻ nhiều cách làm hay, sáng tạo trong xây dựng phong trào hội, sản xuất, kinh doanh. Đồng thời, “hiến kế” nhiều giải pháp đưa phong trào hội vững mạnh, tập trung vào các nội dung như: đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng hoạt động hội; phát huy hiệu quả của tổ chức hội trong công tác giám sát, phản biện xã hội; nâng cao chất lượng phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững.

Bà Chu Thị Hồng Hà – Giám đốc Doanh nghiệp tư nhân nhung hươu Thuận Hà (Hương Sơn) tham luận với chủ đề “Kinh nghiệm xây dựng và phát triển chuỗi giá trị trong sản xuất nông nghiệp”.

Tham luận tại đại hội cũng tập trung đề xuất các giải pháp hỗ trợ hội viên nông dân đầu tư mở rộng sản xuất, xây dựng, quảng bá thương hiệu, kết nối tiêu thụ sản phẩm; phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp gắn với chuyển đổi số; công tác tuyên truyền, vận động nông dân thực hiện tập trung, tích tụ ruộng đất và đưa cơ giới hóa vào sản xuất nông nghiệp...

Xây dựng hình mẫu người nông dân Hà Tĩnh toàn diện

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Bùi Thị Thơm nhấn mạnh: Những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua đã thể hiện vai trò, vị thế của Hội Nông dân tỉnh Hà Tĩnh, đóng góp tích cực vào kết quả công tác hội và phong trào nông dân cả nước, góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Bùi Thị Thơm phát biểu tại đại hội.

Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam cũng gợi mở, định hướng nhiều nội dung để BCH Hội Nông dân tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2023 – 2028 triển khai trong thời gian tới. Trọng tâm là đẩy mạnh tuyên truyền, vận động và thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn; chăm lo xây dựng, củng cố tổ chức hội vững mạnh toàn diện; không ngừng đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động của hội theo hướng thiết thực, hiệu quả; chăm lo phát triển toàn diện cho nông dân; phát huy cho được vai trò đại diện của giai cấp nông dân.

Với trách nhiệm “là trung tâm, nòng cốt trong phong trào nông dân và công cuộc xây dựng NTM”, các cấp hội cần phát động mạnh mẽ trong cán bộ, hội viên nông dân, tạo sức lan tỏa và nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước với những hoạt động cụ thể, thiết thực, mang màu sắc của hội.

Tích cực tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân xây dựng gia đình văn hóa, làng xã văn hóa, giữ gìn bản sắc văn hóa nông thôn. Hướng dẫn, hỗ trợ nông dân kết nối, giới thiệu, tiêu thụ nông sản, nhất là thông qua sàn giao dịch thương mại điện tử; xây dựng thương hiệu, chỉ dẫn địa lý, truy xuất nguồn gốc các sản phẩm nông sản.

Ngay sau đại hội này, BCH Hội Nông dân Hà Tĩnh khóa X cần sớm xây dựng quy chế hoạt động, chương trình làm việc toàn khóa; phân công nhiệm vụ cụ thể, gắn trách nhiệm công tác đối với từng đồng chí.

Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Bùi Thị Thơm trao tặng bằng khen của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam cho Hội Nông dân tỉnh vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác hội và phong trào nông dân nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực của các cấp hội, nỗ lực của đội ngũ cán bộ và của nông dân tỉnh nhà.

Nhiệm kỳ mới, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cấp hội tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên, nông dân về vị trí, vai trò, nhiệm vụ của giai cấp nông dân trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng phát biểu chỉ đạo đại hội.

Hội nông dân các cấp tiếp tục tham mưu thực hiện hiệu quả Chương trình hành động số 16 của BCH Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 19 của BCH Trung ương khóa XIII, gắn với triển khai tốt các chủ trương, nghị quyết của tỉnh về xây dựng Đề án xây dựng tỉnh đạt chuẩn NTM, tập trung, tích tụ ruộng đất, phát triển doanh nghiệp, hợp tác xã, chuyển đổi số, đẩy mạnh xuất khẩu...

Các cấp hội phải thường xuyên hỗ trợ hội viên, nông dân trong đào tạo, chuyển đổi nghề, chuyển giao công nghệ; phối hợp cho nông dân vay vốn; hướng dẫn, hỗ trợ xây dựng các mô hình kinh tế, các hợp tác xã, tổ hợp tác; giao lưu, kết nối với các địa phương để học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm trong sản xuất, kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm.

Vận động, khuyến khích hội viên, nông dân phát triển nền nông nghiệp theo hướng sinh thái, ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến, nâng cao chất lượng, giá trị gia tăng; nhân rộng các mô hình sản xuất nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn, nông nghiệp xanh.

Chuyển đổi linh hoạt cơ cấu cây trồng, sản phẩm phù hợp với lợi thế và nhu cầu thị trường, thích ứng với biến đổi khí hậu; tạo ra nhiều sản phẩm có giá trị để xuất khẩu; gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm cho người nông dân.

Tổ chức hội phải thường xuyên lắng nghe tiếng nói cơ sở, chia sẻ, đồng hành với người nông dân; quan tâm chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích của nông dân. Thực hiện hiệu quả hơn công tác giám sát về đạo đức, lối sống, phẩm chất của cán bộ trên địa bàn dân cư, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh. Xây dựng đội ngũ cán bộ Hội Nông dân có đủ năng lực, trình độ, phẩm chất đạo đức, kinh nghiệm thực tiễn, dám tạo đột phá trong công tác hội và phong trào nông dân tỉnh nhà thích ứng với điều kiện mới.

Các cấp hội nông dân tiếp tục chăm lo xây dựng tổ chức hội “Đoàn kết - hợp tác - đổi mới - phát triển”, xây dựng hình mẫu người nông dân Hà Tĩnh phát triển toàn diện, giàu ý chí vươn lên, luôn nêu cao ý thức hoàn thiện mình.

Dịp này, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh tặng Hội Nông dân tỉnh bức trướng mang dòng chữ: Cán bộ, hội viên nông dân tỉnh Hà Tĩnh Đoàn kết - hợp tác - đổi mới - phát triển.

Đại hội đã tiến hành bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028 gồm 17 đồng chí.

Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Đại hội cũng đã báo cáo kết quả bầu BCH, Ban Thường vụ, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch.

Theo đó, tại phiên làm việc chiều 20/9, đại hội đã bầu 28 đồng chí vào BCH Hội Nông dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2023 – 2028 (khuyết 1 đồng chí theo đề án nhân sự). Cũng trong chiều 20/9, BCH Hội Nông dân tỉnh Hà Tĩnh khóa X đã tổ chức hội nghị lần thứ nhất. Hội nghị đã bầu 9 đồng chí vào Ban Thường vụ. Đồng chí Ngô Văn Huỳnh tái cử chức vụ Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh; 2 đồng chí: Nguyễn Tiến Anh và Trần Đình Ước tiếp tục được bầu giữ chức Phó Chủ tịch.

Lãnh đạo Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng BCH Hội Nông dân tỉnh nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Nhóm P.V

Nguồn Hà Tĩnh: https://baohatinh.vn/doan-the/xay-dung-hoi-nong-dan-ha-tinh-doan-ket-hop-tac-doi-moi-phat-trien/254540.htm