Xây dựng Hòa Bình phủ nhận phát ngôn của thành viên Hội đồng quản trị

Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình khẳng định không tổ chức bất kỳ cuộc họp Hội đồng quản trị nào có tham dự của báo chí sau khi có thành viên Hội đồng quản trị độc lập phát biểu trước truyền thông.

Thông tin vừa được đăng tải trên trang website của Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (mã: HBC) cho biết, hiện Tập đoàn chưa có kế hoạch tổ chức bất kỳ cuộc họp báo nào.

HBC khẳng định, Tập đoàn không tổ chức bất kỳ cuộc họp Hội đồng quản trị nào (cụ thể là ngày 10/01/2023) dưới sự chứng kiến, tham dự của báo chí theo phát biểu trên truyền thông của ông Dương Văn Hùng – đại diện nhóm thành viên Hội đồng quản trị độc lập.

HBC lưu ý, mọi hành vi tự ý tổ chức cuộc họp/họp báo có sự tham gia của truyền thông hoặc phát ngôn của bất kỳ tổ chức cá nhân nào nhằm mục đích công bố ra công chúng các thông tin nội bộ của Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình mà chưa được Tập đoàn cho phép đều là hành vi phạm pháp luật và vi phạm quy định của Tập đoàn.

HBC khẳng định không họp báo trước phát biểu của ông Dương Văn Hùng – đại diện nhóm thành viên HĐQT độc lập. (Ảnh: HBC)

HBC khẳng định không họp báo trước phát biểu của ông Dương Văn Hùng – đại diện nhóm thành viên HĐQT độc lập. (Ảnh: HBC)

HBC cho hay, Tập đoàn sẽ tiếp tục yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét xử lý nghiêm theo luật định đối với các tổ chức, cá nhân có hành vi tự ý công bố các thông tin nội bộ về hoạt động quản trị của Tập đoàn, bao gồm cả các cá nhân, tổ chức có hành vi tiếp tay cho việc phát tán thông tin nói trên.

Trước đó, HBC cho biết, ngày 05/01/2023, hai thành viên HĐQT độc lập của Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình, gồm ông Nguyễn Công Phú và ông Dương Văn Hùng, đã tổ chức gặp gỡ và cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí về các thông tin kinh doanh nội bộ của Tập đoàn.

Theo HBC, việc làm nói trên được thực hiện sau khi các thành viên này không thể tổ chức họp báo như đã công bố, vì lý do không hội đủ các điều kiện hợp pháp để được cơ quan có thẩm quyền cấp phép họp báo.

Ngoài ra, việc cung cấp một cách rộng rãi ra công chúng các thông tin nội bộ và có tính bảo mật liên quan đến hoạt động kinh doanh của Tập đoàn là hành vi vi phạm Quy định về phát ngôn và cung cấp thông tin của Tập đoàn, vi phạm các quy định về trách nhiệm của thành viên HĐQT ghi nhận tại điều lệ Tập đoàn.

Hơn nữa, hành vi của các thành viên này còn là hành vi vi phạm pháp luật, khi các thành viên này không chỉ dừng lại ở việc cung cấp thông tin và phát tán tài liệu, mà còn cố tình diễn giải những thông tin, tài liệu sai lệch với bản chất.

HBC cho rằng, động cơ thật sự của các thành viên này không gì khác hơn là giành quyền kiểm soát Tập đoàn để dễ bề thao túng với mục đích trục lợi cá nhân. Không loại trừ động cơ của các hành vi này còn là tạo điều kiện cho các thế lực bên ngoài thâu tóm Tập đoàn.

Sự việc tranh chấp trong nội bộ của HBC bắt đầu từ Nghị quyết được HBC đưa ra ngày 14/12/2022. Trong đó, Nghị quyết 50/2022/NQ-HĐQT.HBC chấp thuận đơn xin từ nhiệm chức Chủ tịch HĐQT kể từ ngày 1/1/2023, đồng thời thông qua đơn xin từ nhiệm tư cách thành viên HĐQT của ông Lê Viết Hải và thành lập Hội đồng Sáng lập Tập đoàn Xây Dựng Hòa Bình. Cùng với đó, HĐQT HBC cũng thông qua Nghị quyết 51/2022/NQ-HĐQT.HBC bầu ông Nguyễn Công Phú giữ chức Chủ tịch HĐQT thay ông Hải kể từ ngày 1/1/2023.

Tuy nhiên, ngày 31/12/2022, HĐQT HBC họp ban hành Nghị quyết 53/2022/NQ-HĐQT.HBC hoãn thi hành 2 Nghị quyết 50, 51.

Ngọc Cương

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/xay-dung-hoa-binh-phu-nhan-phat-ngon-hop-bao-cua-thanh-vien-hoi-dong-quan-tri-2099473.html