Xây dựng hệ thống thông tin giám sát của các cơ quan dân cử

  Đại Biểu Nhân Dân
  Gốc

  Chiều 19.1, tại Hà Nội, Thường trực Hội đồng Dân tộc đã phối hợp với Tổ chức CARE Việt Nam tổ chức Hội thảo tham vấn xây dựng hệ thống thông tin giám sát của các cơ quan dân cử đối với Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, giai đoạn 2021 – 2025.

  Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Nguyễn Lâm Thành, Giám đốc quốc gia tổ chức CARE Việt Nam Lê Kim Dung đồng chủ trì Hội thảo.

  Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Nguyễn Lâm Thành phát biểu

  Phát biểu khai mạc Hội thảo, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Nguyễn Lâm Thành nêu rõ, lần đầu tiên trong lịch sử, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 120/2020/QH14 phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 -2030. Đây là Nghị quyết rất quan trọng, mang tính dài hơi, tích hợp nhiều nội dung quan trọng đã thực hiện và sẽ được thực hiện trong thời gian tới, với 10 dự án thành phần. Thời gian qua, việc triển khai Chương trình đã đạt được nhiều kết quả tích cực, bên cạnh đó cũng nảy sinh một số khó khăn vướng mắc.

  Tại Hội thảo, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc đề nghị, các đại biểu tập trung làm rõ sự cần thiết xây dựng hệ thống thông tin giám sát của cơ quan dân cử các cấp trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; cấu trúc của hệ thống thông tin giám sát; các giải pháp xây dựng hệ thống giám sát, mô hình vận hành của hệ thống và sự tham gia của các cơ quan có liên quan. Thông qua nghiên cứu này sẽ phục vụ hữu ích cho công tác giám sát của Hội đồng Dân tộc nói riêng, Quốc hội nói chung, với mục tiêu bảo đảm thực hiện có hiệu quả, kịp thời Chương trình.

  Toàn cảnh Hội thảo

  Nhất trí với sự cần thiết xây dựng hệ thống thông tin giám sát, các đại biểu kỳ vọng, hệ thống thông tin giám sát sẽ cung cấp thông tin tham khảo, phương pháp, quy trình vận hành giúp các cơ quan, tổ chức tham gia giám sát sử dụng trong quá trình thực hiện; giúp kết nối, chia sẻ thông tin giám sát với các cơ quan tham gia giám sát một cách có hệ thống.

  Về phía cơ quan triển khai thực hiện chính sách, hệ thống thông tin giám sát sẽ giúp điều chỉnh giải pháp thực hiện Chương trình; hỗ trợ quá trình tổ chức quản lý và thực hiện Chương trình của các cơ quan thực hiện thông qua các bằng chứng giám sát được xử lý, phân tích mang tính xây dựng; duy trì nền tảng công nghệ cho phép tích hợp sự giám sát của công dân, qua đó thúc đẩy ứng dụng thành quả công nghệ thông tin và chuyển đổi số để thúc đẩy đổi mới quá trình giám sát.

  Hoàng Ngọc

  Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/xay-dung-he-thong-thong-tin-giam-sat-cua-cac-co-quan-dan-cu-danrwwebrx-79281