Xây dựng hệ thống lãnh sự danh dự Việt Nam ở nước ngoài vững mạnh

    VNEWS
    14 liên quanGốc

    Tối 14/10, lần đầu tiên, Bộ Ngoại giao đã tổ chức “Hội nghị Lãnh sự danh dự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài” theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Thông tin của Truyền hình Thông tấn - VNEWS.

    Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/xay-dung-he-thong-lanh-su-danh-du-viet-nam-o-nuoc-ngoai-vung-manh-14781.htm