Xây dựng giải pháp cụ thể nâng cao chất lượng đội ngũ công nhân

    Báo Người Lao Động
    Gốc

    (NLĐ) - Sau 2 ngày làm việc, sáng 12-3, hội nghị cán bộ CĐ toàn quốc triển khai chương trình hành động xây dựng giai cấp công nhân (CN) vững mạnh trong thời kỳ công nghiệp hóa – hiện đại hóa, do Tổng LĐLĐ VN tổ chức tại TPHCM, đã bế mạc.

    Nguồn NLĐ: http://www.nld.com.vn/tintuc/chinh-tri-xa-hoi/217793.asp