Xây dựng giai cấp công nhân vững mạnh - nhiệm vụ cấp bách

    Báo Người Lao Động
    Gốc

    (NLĐ)- Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X đã khai mạc sáng 14-1, tại Hà Nội.

    Nguồn NLĐ: http://www.nld.com.vn/tintuc/chinh-tri-xa-hoi/212633.asp