Xây dựng dữ liệu đăng ký kinh doanh toàn quốc

(VOV) - Cập nhật thông tin doanh nghiệp sẽ tạo được một cơ sở dữ liệu về đăng ký kinh doanh trên toàn quốc.

Ngày 16/4, tại Cần Thơ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức hội nghị công tác đăng ký kinh doanh nhằm triển khai công tác năm 2013 và định hướng các hoạt động cải cách đăng ký kinh doanh ở nước ta trong thời gian tới.

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, công tác kinh doanh đã có nhiều bước phát triển quan trọng, bám sát những chuyển biến lớn trong định hướng phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Trong quý I/2013, cả nước có gần 16.000 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký thành lập gần 80.000 tỷ đồng.

Thời gian qua, các thành tựu trong công tác đăng ký kinh doanh được thể hiện ở việc xây dựng hệ thống thông tin đăng ký doanh nhiệp quốc gia nhằm tăng hiệu suất công tác và thống nhất quy trình nghiệp vụ trên phạm vi toàn quốc; xây dựng cơ chế phối hợp và chia sẻ thông tin hiệu quả giữa các cơ quan quản lý nhà nước ở cấp trung ương và địa phương; góp phần minh bạch hóa môi trường kinh doanh tại Việt Nam thông qua việc cung cấp cho các cơ quan quản lý nhà nước, cộng đồng xã hội các thông tin có giá trị pháp lý về doanh nghiệp.

Phát biểu tại hội nghị, Cục trưởng Cục Quản lý đăng ký kinh doanh Lê Quang Mạnh khẳng định, trong thời gian tới sẽ cho phép đăng ký kinh doanh các loại hình doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, doanh nghiệp nhà nước, các loại hình khác như tổ chức tín dụng, công ty bảo hiểm, văn phòng luật sư, tổ chức khoa học và công nghệ nhằm thống nhất một cơ sở dữ liệu về đăng ký kinh doanh trên toàn quốc.

Trong thời gian tới cần tiếp tục hoàn thiện chất lượng của cơ sở dữ liệu. Quá trình chuyển đổi toàn bộ dữ liệu của các địa phương vào cơ sở dữ liệu quốc gia cho thấy, thông tin về từng doanh nghiệp còn thiếu rất nhiều. Điều này đòi hỏi sự tham gia tích cực của cộng đồng doanh nghiệp trong việc cập nhật thông tin về chính mình để làm sao các đối tác kinh doanh có được thông tin chuẩn xác, đầy đủ, có tính pháp lý về doanh nghiệp của mình” - Cục trưởng Lê Quang Mạnh nhấn mạnh./.