Xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu phát triển

  Báo Đồng Nai
  179 liên quanGốcĐồng Nai

  Một trong những thành tích nổi bật của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân H.Xuân Lộc đạt được trong những năm qua là đi đầu cả nước về xây dựng nông thôn mới (NTM). Sau thành công này của huyện, năm 2018, Xuân Lộc được Trung ương chọn là một trong 4 huyện cả nước thực hiện thí điểm xây dựng huyện NTM kiểu mẫu về Phát triển sản xuất hàng hóa nông nghiệp bền vững giai đoạn 2018-2025.

  Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh và đoàn công tác của tỉnh, huyện thăm hỏi đời sống nhân dân H.Xuân Lộc. Ảnh: P.Hằng

  Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh và đoàn công tác của tỉnh, huyện thăm hỏi đời sống nhân dân H.Xuân Lộc. Ảnh: P.Hằng

  Để làm nên những thành tích cho Xuân Lộc như hôm nay có nhiều yếu tố, song quan trọng nhất là công tác cán bộ.

  * Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ

  Theo Thường trực Huyện ủy Xuân Lộc, trong những năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy rất quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn và lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ của huyện. Kết quả, ở nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ huyện có 1 cấp ủy viên trình độ chuyên môn tiến sĩ, 13 thạc sĩ thì nhiệm kỳ 2020-2025, có 2 cấp ủy viên trình độ tiến sĩ, 27 thạc sĩ và phần lớn có trình độ lý luận chính trị đáp ứng tiêu chuẩn, quy định của Đảng.

  Mới đây, khi về làm việc với Đảng bộ H.Xuân Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy NGUYỄN HỒNG LĨNH đã đề nghị các cấp ủy khi bố trí cán bộ phải đảm bảo đúng năng lực, sở trường, tạo động lực phấn đấu cho cán bộ. Kiên quyết thay thế những cán bộ không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Khi đánh giá cán bộ phải đúng thực chất, năng lực, trình độ, đạo đức qua sản phẩm kết quả công việc cụ thể.

  Cùng với việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ ở trường, lớp, Ban Thường vụ Huyện ủy thường xuyên điều động, luân chuyển cán bộ để cán bộ có kinh nghiệm thực tế trong quá trình công tác. Từ năm 2015 đến nay, Ban Thường vụ Huyện ủy đã luân chuyển, điều động hơn 30 cán bộ từ huyện về công tác tại xã, thị trấn; từ xã về công tác tại huyện và điều động ngang giữa các cơ quan cấp huyện đối với các trường hợp là trưởng, phó các phòng, ban thuộc huyện.

  Khi thực hiện điều động, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ, Ban Thường vụ Huyện ủy luôn chú trọng bố trí cán bộ đúng năng lực, sở trường, tạo động lực phấn đấu cho cán bộ. Cụ thể như ở xã Xuân Phú, một xã thuần nông, đời sống nhân dân trước đây khá khó khăn nhưng có được đội ngũ cán bộ đều tay, trách nhiệm với công việc nên đã huy động được tinh thần đoàn kết, lấy sức dân phục vụ cho dân, đưa Xuân Phú trở thành một trong 2 xã đầu tiên của huyện đạt chuẩn NTM năm 2013.

  Theo chia sẻ của Đảng ủy xã Xuân Phú, một trong những thành công để xây dựng NTM của xã là phải làm tốt công tác tuyên truyền, vận động từng tổ chức, hộ dân và mỗi cá nhân hiểu rõ nội dung, cách làm, nghĩa vụ, trách nhiệm của mình; xóa bỏ tư tưởng trông chờ Nhà nước. Các công việc của xây dựng NTM phải được công khai và lấy ý kiến nhân dân; đồng thời, phân công rõ trách nhiệm từng bộ phận, từng thành viên để thực hiện. Cán bộ thạo việc nào thì phụ trách việc ấy. Cán bộ phải nắm vững chủ trương, nghị quyết, chỉ đạo của cấp trên và có chuyên môn, biết làm tốt công tác dân vận để khi dân hỏi gì là trả lời, hướng dẫn ngay cho dân…

  * Cán bộ phải đáp ứng yêu cầu công việc

  Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND H.Xuân Lộc Nguyễn Thị Cát Tiên cho rằng, những thành tựu mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện nhà đạt được trong thời gian qua rất đáng tự hào, nhưng nhìn lại, huyện phải nỗ lực nhiều hơn nữa để đáp ứng sự phát triển ngày càng mạnh mẽ của đất nước.

  Theo đó, Ban Thường vụ Huyện ủy đã có định hướng phát triển kinh tế - xã hội cho huyện trong thời gian tới. Để thực hiện được những mục tiêu mà Đảng bộ huyện đã đề ra, Ban chấp hành Đảng bộ huyện đã có nghị quyết chuyên đề về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2020-2025.

  Trong nghị quyết này, Đảng bộ huyện đã đặt ra mục tiêu đến năm 2025 có 100% cán bộ, công chức, viên chức cấp huyện được đào tạo đáp ứng tiêu chuẩn theo quy định. Trong đó, phấn đấu 10% trở lên có trình độ chuyên môn trên đại học, 30% trình độ chính trị cao cấp và 80% trở lên trình độ chính trị trung cấp.

  Đối với cấp xã, 100% cán bộ, công chức có trình độ chuyên môn đại học trở lên, 10% trở lên có trình độ chính trị cao cấp và trên 90% trình độ chính trị trung cấp. Hằng năm, cấp ủy các cấp bổ sung tiêu chí đánh giá cán bộ phù hợp thực tiễn, lượng hóa kết quả thực hiện nhiệm vụ của từng cá nhân trên cơ sở phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ. Thực hiện đánh giá cán bộ đa chiều, liên tục, đảm bảo nguyên tắc và quy trình, dân chủ, khách quan, chính xác, công khai, minh bạch. Kết quả đánh giá, xếp loại cán bộ lãnh đạo, quản lý dựa vào kết quả thực hiện nhiệm vụ của tập thể. Việc đánh giá cán bộ là tiền đề cho việc quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, điều động và sử dụng cán bộ.

  Phó bí thư thường trực Huyện ủy Xuân Lộc Nguyễn Đức Hóa thông tin, nghị quyết chuyên đề về công tác cán bộ nói trên của huyện nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của huyện; xây dựng đội ngũ cán bộ, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, ngành trong hệ thống chính trị của huyện có tư tưởng chính trị vững vàng; phẩm chất đạo đức, lối sống trong sáng, gương mẫu; có tư duy, khát vọng đổi mới, năng lực, uy tín ngang tầm nhiệm vụ. Có cơ cấu, số lượng hợp lý, bảo đảm sự kế thừa chuyển tiếp liên tục, vững vàng giữa các thế hệ, ứng phó với các tình huống khó khăn, phát sinh phức tạp có thể xảy ra, đảm bảo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ VII Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025.

  Phương Hằng

  Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/chinhtri/202206/dang-bo-huyen-xuan-loc-xay-dung-doi-ngu-can-bo-dap-ung-yeu-cau-phat-trien-3120069/