Xây dựng đề án giải quyết việc làm cho sinh viên thất nghiệp

(Dân Việt) - Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân vừa yêu cầu Bộ GDĐT xây dựng đề án tổng thể giải quyết việc làm cho sinh viên ĐH, CĐ tốt nghiệp trong và ngoài nước đang thất nghiệp để trình Chính phủ trong tháng 6.2013.

Theo đó, Phó Thủ tướng yêu cầu lồng ghép việc giải quyết việc làm cho sinh viên với Chương trình mục tiêu quốc gia việc làm và dạy nghề giai đoạn 2012 – 2015. Trong đó, nhấn mạnh việc thực hiện cam kết và có kế hoạch cung cấp nhân lực đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp, xây dựng cơ sở dữ liệu về nhân lực và việc làm cho từng địa phương...

Tùng Anh