Xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh

Chiềng Sại là xã vùng III của huyện Bắc Yên, Đảng bộ xã có 12 chi bộ, với 328 đảng viên. Những năm qua, Đảng ủy xã luôn tập trung làm tốt công tác xây dựng Đảng gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên, góp phần thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Tuyến đường bản Nà Dòn, xã Chiềng Sại, huyện Bắc Yên, được bê tông.

Tuyến đường bản Nà Dòn, xã Chiềng Sại, huyện Bắc Yên, được bê tông.

Với mục tiêu nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng, Đảng ủy xã đã không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động. Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, xây dựng khối đoàn kết thống nhất trong toàn Đảng bộ; quán triệt, triển khai kịp thời các văn bản chỉ đạo của cấp trên tới cán bộ, đảng viên; xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, tuyên truyền đến nhân dân để triển khai thực hiện.

Ông Đặng Văn An, Bí thư Đảng ủy xã Chiềng Sại, cho biết: Đảng ủy đã chỉ đạo các chi bộ trực thuộc đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Phát huy vai trò tiên phong gương mẫu của đảng viên trong các hoạt động, phong trào ở địa phương; phân công cấp ủy viên phụ trách cơ sở, sâu sát, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, kịp thời giải quyết những vướng mắc của nhân dân. Từ đó, tạo sự thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo.

Chất lượng sinh hoạt của các chi bộ trong Đảng bộ xã ngày càng nâng cao. Các chi bộ lựa chọn những nội dung phù hợp, liên quan đến đời sống nhân dân để tổ chức sinh hoạt định kỳ và theo chuyên đề. Nội dung sinh hoạt tập trung vào phát huy vai trò nòng cốt của các đảng viên, huy động các nguồn lực trong nhân dân xây dựng nông thôn mới; phát triển kinh tế, xây dựng bản văn hóa, giữ gìn an ninh trật tự.

Tiêu biểu như: Chi bộ bản Nà Dòn, Quế Sơn lựa chọn triển khai mô hình trồng dứa Queen hộ gia đình; 6/6 chi bộ các bản triển khai nhân rộng mô hình trồng mía tại các bản với diện tích hơn 200 ha... Cùng với đó, triển khai xây dựng “chi bộ bốn tốt” (Hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị; chất lượng sinh hoạt tốt; đoàn kết, kỷ luật tốt; cán bộ, đảng viên tốt) theo tinh thần Nghị quyết số 21-NQ/TW gắn với các nhiệm vụ thực tiễn tại cơ sở.

Ông Đinh Văn Nâng, Bí thư chi bộ, Trưởng bản Nà Dòn, cho biết: Tại các kỳ sinh hoạt, cấp ủy đánh giá kết quả lãnh đạo nhiệm vụ trong tháng, xây dựng phương hướng nhiệm vụ tháng sau, thảo luận những vấn đề thiết thực tại cơ sở, phát huy vai trò, trách nhiệm của đảng viên gương mẫu, đi đầu trong phát triển kinh tế, giúp đỡ bà con trong bản cùng vươn lên thoát nghèo. Từ năm 2023 đến nay, cùng với sự hỗ trợ của Nhà nước, các hộ dân trong bản đóng góp hơn 45 triệu đồng đổ bê tông gần 500 m đường nội bản, giúp bà con đi lại thuận tiện, bản ngày càng khang trang, sạch đẹp hơn.

Việc chỉ đạo rà soát, bố trí, sắp xếp cán bộ trong diện quy hoạch tham gia các lớp đào tạo lý luận, chuyên môn nghiệp vụ được Đảng ủy xã Chiềng Sại quan tâm. Hiện nay, 100% số cán bộ, công chức xã có trình độ chuyên môn đạt chuẩn; 100% số cán bộ chủ chốt có trình độ trung cấp lý luận chính trị trở lên; 100% số bí thư, phó bí thư các chi bộ được bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng, công tác chính quyền; 6/6 chi bộ có bí thư chi bộ đồng thời là trưởng bản.

Chú trọng công tác phát triển đảng viên, Đảng ủy chỉ đạo các chi bộ, các tổ chức đoàn thể tạo nguồn phát triển Đảng, rà soát quần chúng ưu tú giới thiệu cho Đảng bồi dưỡng, kết nạp. Từ năm 2021 đến nay, toàn Đảng bộ xã đã kết nạp 32 đảng viên mới, chuyển Đảng chính thức cho 28 đảng viên dự bị; tiếp nhận 6 hồ sơ của đảng viên về sinh hoạt tại các chi bộ. Công tác kiểm tra, giám sát được quan tâm; chủ động phòng ngừa vi phạm, phát sinh tiêu cực; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.

Với nỗ lực trong công tác lãnh đạo, điều hành, chỉ đạo trên các mặt công tác, 2 năm qua, Đảng bộ xã Chiềng Sại đều được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Ðây là tiền đề quan trọng để Ðảng bộ xã tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, góp phần thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

Bài, ảnh: Huy Thành

Nguồn Sơn La: https://baosonla.org.vn/xay-dung-dang/xay-dung-dang-bo-trong-sach-vung-manh-9WAVSs8SR.html