Xây dựng Đảng bộ Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội trong sạch, vững mạnh

Là một bộ phận của Quân đội nhân dân Việt Nam, quân đội từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu, lực lượng vũ trang Thủ đô không chỉ mang trong mình truyền thống vẻ vang “Trung với Đảng, hiếu với dân; sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội; nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng” mà còn tỏa sáng tài lược sáng tạo, tinh thần dũng cảm, kiên cường “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh”.

Xây dựng Đảng bộ Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội trong sạch, vững mạnh - Ảnh 1

Lực lượng vũ trang Thủ đô giúp nhân dân xã Cấn Hữu (huyện Quốc Oai) khắc phục hậu quả bão số 3 (tháng 8-2016). Ảnh: Vũ Trang

Khí phách ấy đã làm nên những trang sử hào hùng tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của Thủ đô anh hùng, nghìn năm văn hiến, Thành phố Vì hòa bình.

Thấm nhuần quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Quân sự mà không có chính trị như cây không có gốc, vô dụng lại có hại”, Thành ủy Hà Nội luôn quán triệt sâu sắc nguyên tắc xây dựng chính trị làm cơ sở để nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh của lực lượng vũ trang Thủ đô; giữ vững sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng bảo đảm cho lực lượng vũ trang thực sự là lực lượng chính trị, chiến đấu trung thành và tin cậy của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố.

Nền tảng chính trị vững mạnh - nhân tố quyết định của thành công

Với mục tiêu xây dựng Đảng bộ Bộ Tư lệnh Thủ đô vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, thực sự là hạt nhân chính trị, trung tâm đoàn kết lãnh đạo lực lượng vũ trang Thủ đô hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, Thành ủy quán triệt, chỉ đạo Đảng bộ Bộ Tư lệnh Thủ đô chấp hành triệt để nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện nghiêm túc các quy chế, quy định về chế độ làm việc, sinh hoạt; đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, lề lối, phong cách làm việc, sâu sát cơ sở, sát thực tiễn và hiệu quả.

Quán triệt xuyên suốt quan điểm “Cán bộ là cái gốc của công việc”, Đảng bộ luôn quan tâm, chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cấp ủy viên, cán bộ chỉ huy, cán bộ cơ sở có đủ phẩm chất, năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đảng bộ Bộ Tư lệnh Thủ đô đã lựa chọn công tác cán bộ là khâu đột phá trong xây dựng Đảng; xây dựng chương trình về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ.

Đặc biệt, năm 2008, thực hiện Nghị quyết số 15 của Quốc hội (khóa XII) về mở rộng địa giới hành chính Thủ đô, Lệnh số 16 ngày 16-7-2008 của Chủ tịch nước về tổ chức lại Quân khu Thủ đô thành Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Thành ủy đã lãnh đạo Đảng bộ Bộ Tư lệnh Thủ đô làm tốt công tác tư tưởng, nhanh chóng bố trí, sắp xếp ổn định về tổ chức, cán bộ, bảo đảm thống nhất, đồng thuận, bộ máy hoạt động thông suốt ngay từ những ngày đầu. Trong công tác cán bộ, Đảng bộ xác định tiêu chí cán bộ cơ quan và đơn vị làm cơ sở cho việc quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sắp xếp cán bộ; tăng cường luân chuyển cán bộ giữa các cơ quan, đơn vị, từ đơn vị chủ lực về địa phương, từ huyện sang quận để đào tạo, rèn luyện cán bộ. Công tác quản lý, giáo dục và phát triển đảng viên được thực hiện có nền nếp, đội ngũ đảng viên tăng về số lượng, bảo đảm chất lượng.

Cùng với đó, việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được triển khai sâu rộng gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”; xây dựng nét đẹp văn hóa Người chiến sĩ Thủ đô “Trung thành, trí tuệ, sáng tạo, văn minh”. Qua đó, đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ luôn nêu cao ý thức tu dưỡng, rèn luyện; kiên định quan điểm, đường lối của Đảng, tin tưởng vào thắng lợi của sự nghiệp đổi mới đất nước, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Nhờ làm tốt công tác xây dựng Đảng, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng của Đảng bộ được nâng lên, nguyên tắc tổ chức, lãnh đạo của Đảng luôn được giữ vững và phát huy. Đội ngũ cán bộ, đảng viên ngày càng trưởng thành, vững vàng về chính trị, năng lực tổ chức chỉ huy, quản lý được tăng cường, đoàn kết, gắn bó với đơn vị và quần chúng. Chất lượng các mặt công tác của Đảng bộ Bộ Tư lệnh ngày càng nâng lên rõ rệt; chủ động tham mưu hiệu quả, góp phần hoàn thành toàn diện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, trong đó nhiều nhiệm vụ đã hoàn thành xuất sắc, dẫn đầu cả nước, là lực lượng tin cậy, trung thành, nòng cốt trong công tác bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn thành phố.

Đảng bộ Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng của thành phố tham mưu với Thành ủy ban hành Chương trình 05 về “Tăng cường quốc phòng - an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội”; triển khai thực hiện đạt nhiều kết quả mới trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trên địa bàn Thủ đô; chủ động đề xuất với UBND thành phố trình HĐND thành phố ban hành Nghị quyết về “Xây dựng khu vực phòng thủ TP Hà Nội đến năm 2020 và những năm tiếp theo”. Hoàn thành quy hoạch thế trận quân sự khu vực phòng thủ TP Hà Nội giai đoạn 2010-2015 và được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt sớm nhất toàn quốc.

Song song với việc làm tốt chức năng tham mưu, Đảng bộ Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã lãnh đạo một cách toàn diện, không ngừng nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ của lực lượng vũ trang Thủ đô trong việc thường xuyên duy trì nghiêm túc chế độ sẵn sàng chiến đấu, nắm và quản lý chặt chẽ tình hình địa bàn; phối hợp bảo vệ an toàn các sự kiện chính trị quan trọng, những ngày kỷ niệm của đất nước và Thủ đô. Thực hiện tốt Nghị định 77 của Chính phủ về việc phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và nhiệm vụ quốc phòng. Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội và các cơ quan, đơn vị thường xuyên chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện huy động cán bộ, chiến sĩ phối hợp chặt chẽ với các lực lượng trên địa bàn tham gia cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai, cháy nổ, cháy rừng, giảm thiểu thiệt hại tính mạng, tài sản Nhà nước và nhân dân... được cấp ủy chính quyền và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Công tác quản lý nhà nước về quân sự, quốc phòng; kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với củng cố, tăng cường quốc phòng - an ninh cũng đạt được nhiều thành tựu. Những năm qua, Đảng bộ Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã có nhiều chủ trương, giải pháp linh hoạt, sáng tạo mang lại hiệu quả thiết thực, không chỉ góp phần rất quan trọng giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, tăng cường tiềm lực quốc phòng, mà còn tạo ra những điều kiện thuận lợi để thành phố và từng địa phương thu hút đầu tư, xây dựng hạ tầng đô thị, phát triển kinh tế - xã hội một cách toàn diện, đạt hiệu quả cao, nâng cao chất lượng đời sống của nhân dân. Ngoài ra, Đảng bộ thường xuyên làm tốt công tác hậu phương quân đội, quan tâm chăm lo người có công và thực hiện hiệu quả chế độ chính sách mới của Đảng, Nhà nước ban hành, góp phần xây dựng “Thế trận lòng dân” ngày càng vững chắc. Đời sống vật chất, tinh thần của bộ đội từng bước được cải thiện.

Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ

Những năm sắp tới, tình hình thế giới, khu vực và trong nước có nhiều thời cơ, thuận lợi, nhưng cũng tiềm ẩn không ít vấn đề phức tạp, khó khăn, đặt ra cho Đảng ta nhiều vấn đề cần phải giải quyết. Trong đó, thách thức mà Đảng chỉ ra đòi hỏi cấp thiết phải tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, giữ vững bản chất cách mạng, vững vàng về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; thống nhất cao về ý chí, hành động, siết chặt đội ngũ; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thực sự trong sạch về đạo đức, lối sống, gắn bó máu thịt với nhân dân.

Với vị trí, vai trò của Thủ đô Hà Nội là trung tâm chính trị - hành chính quốc gia, nơi đặt trụ sở của các cơ quan trung ương Đảng, Nhà nước và các tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan đại diện ngoại giao, tổ chức quốc tế; là trung tâm lớn về văn hóa, giáo dục, khoa học và công nghệ, kinh tế và giao dịch quốc tế của cả nước, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô đang quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020 để xây dựng Thủ đô xứng đáng là trái tim, trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của cả nước.

Điều đó đặt ra yêu cầu xây dựng Đảng bộ thành phố và Đảng bộ Bộ Tư lệnh Thủ đô trong sạch, vững mạnh là nhiệm vụ then chốt. Trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ, từng cấp ủy, tổ chức Đảng phải tiếp tục đổi mới tư duy, phương thức lãnh đạo, phong cách, lề lối làm việc; phát huy tốt dân chủ trong lãnh đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ, nhằm vừa bảo đảm tốt vai trò lãnh đạo của Đảng, vừa phát huy mạnh mẽ vai trò, tính chủ động, sáng tạo và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và các tổ chức quần chúng trong từng cơ quan, đơn vị. Chủ động tham mưu nhằm hoàn thiện các cơ chế, chính sách, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nhằm khơi dậy tiềm năng và nguồn lực của từng địa phương, tạo động lực mới cho sự phát triển.

Cấp ủy các cấp của Đảng bộ cần coi trọng đổi mới công tác tuyên truyền, quán triệt, học tập Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống xâm nhập vào đơn vị, ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện “tự diễn biến”,”tự chuyển hóa” trong nội bộ; tích cực chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí. Chủ động và tăng cường đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; kịp thời ngăn chặn, phản bác các thông tin, quan điểm xuyên tạc, sai trái, thù địch. Đồng thời đẩy mạnh nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn làm sáng tỏ những vấn đề xuất hiện trong quá trình đổi mới, làm tốt chức năng định hướng cho hoạt động thực tiễn, cung cấp các luận cứ khoa học, lý luận cho Thành ủy, HĐND, UBND thành phố xây dựng và ban hành các chủ trương, giải pháp xây dựng và phát triển toàn diện Thủ đô.

Tập trung củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng; đổi mới nội dung, hình thức phương pháp lãnh đạo, tạo chuyển biến về chất lượng hoạt động của các loại hình tổ chức cơ sở Đảng phù hợp với điều kiện và tính chất đặc thù trong hoạt động quân sự. Quán triệt và nghiêm túc thực hiện quan điểm thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ, đi đôi với phát huy trách nhiệm của các tổ chức và người đứng đầu cấp ủy, đứng đầu các tổ chức ở từng cấp, từng cơ quan, đơn vị về công tác cán bộ. Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, có trách nhiệm cao trong công tác, có phẩm chất, đạo đức cách mạng, ý thức tổ chức kỷ luật và năng lực hoàn thành nhiệm vụ, vững vàng trước mọi khó khăn, thử thách, phấn đấu cho mục tiêu, lý tưởng của Đảng.

Kế thừa kinh nghiệm và kết quả đạt được trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, triển khai thực hiện có chất lượng, hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TƯ của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 18 của Thành ủy về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; coi đây là việc làm thường xuyên của các tổ chức Đảng, các cấp chính quyền và các tổ chức quần chúng trong từng cơ quan, đơn vị. Kiên quyết đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, lối sống cơ hội, thực dụng, bè phái, lợi ích nhóm, đặc quyền, đặc lợi; đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, không bao che, dung túng, kiên quyết xử lý và thay thế những cán bộ lãnh đạo, quản lý tham nhũng, lãng phí, uy tín giảm sút. Đồng thời nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, tăng cường kỷ cương trong Đảng; nâng cao nhận thức của các cấp ủy, tổ chức Đảng, đảng viên về công tác kiểm tra, giám sát để lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ.

Trong xây dựng Đảng, cần làm tốt công tác dân vận, tăng cường mối quan hệ giữa Đảng với nhân dân, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc và mối quan hệ gắn bó quân dân; tập hợp, vận động và phát huy sức mạnh của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân, thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội để xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

*
* *

Tiếp nối truyền thống lịch sử Thủ đô nghìn năm văn hiến; truyền thống vẻ vang của lực lượng vũ trang Hà Nội, của Quân đội anh hùng, bước vào thời kỳ mới, toàn thể cán bộ, đảng viên của lực lượng vũ trang Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội quyết tâm, nỗ lực phấn đấu, không ngừng xây dựng Đảng bộ Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức Đảng, góp phần xứng đáng vào sự phát triển chung của Thủ đô Hà Nội - Trái tim của cả nước.

HOÀNG TRUNG HẢI Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, Bí thư Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội