Xây dựng Đài truyền hình Việt Nam thành Đài quốc gia mạnh ở khu vực và thế giới

    Gốc

    Tại buổi làm việc với Đài Truyền hình Việt Nam (Đài THVN) ngày 11-9, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh: Đài THVN là Đài quốc gia, cơ quan báo chí lớn của Đảng, Nhà nước, Chính phủ và nhân dân.

      Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/41/180166