Xây dựng Đà Lạt thành thành phố thông minh đầu tiên của cả nước

LÂM ĐỒNG - Ngày 7-10, UBND tỉnh Lâm Đồng đã ký kết với Tập đoàn bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) thỏa thuận hợp tác xây dựng khung công nghệ thông tin và truyền thông trong triển khai Đề án “Xây dựng thành phố Đà Lạt trở thành thành phố thông minh”. Theo đó, hai bên có trách nhiệm thực hiện đề án với nội dung xây dựng khung kiến trúc tổng thể đô thị thông minh gồm kiến trúc khung ICT, khung giải pháp đô thị thông minh cho thành phố Đà Lạt.

Tại Lễ ký kết, Bộ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn cho rằng, với những cơ chế, chính sách đặc thù từ Chính phủ về việc hỗ trợ phát triển kinh tế tại Đà Lạt cộng với vị trí địa lý khá đặc biệt, định hướng xây dựng Đà Lạt trở thành thành phố thông minh của tỉnh Lâm Đồng là hoàn toàn khả thi. Đặc biệt, trên cơ sở nền tảng công nghệ sẵn có, các đơn vị sẽ sớm đưa ra khung giải pháp và kế hoạch hành động cụ thể để phát triển nhanh đề án và sớm đưa Đà Lạt trở thành thành phố thông minh đầu tiên của cả nước.

Nguyễn Dũng