Xây dựng cơ bản: Đã điều tra là có tham nhũng, lãng phí

    Báo Tiền Phong
    1 đăng lạiGốc

    Hôm qua 22.9, Ủy ban Thường vụ QH đã khai mạc phiên họp thứ 12 với nội dung thảo luận Báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về đầu tư xây dựng cơ bản từ năm 2005 - 2007.

    Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/News/Pages/200839/20080923003023.aspx