Xây dựng chuỗi cung cấp thực phẩm sạch cho khu kinh tế Nghi Sơn

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Văn bản số 182/KH-UBND về Kế hoạch xây dựng chuỗi cung cấp lương thực, thực phẩm phục vụ KKT Nghi Sơn năm 2017.

Trong năm 2017 tỉnh Thanh Hóa sẽ triển khai xây dựng chuỗi cung cấp lương thực, thực phẩm phục vụ KKT Nghi Sơn

Theo kế hoạch, tỉnh sẽ cho triển khai xây dựng và nhân rộng các chuỗi cung ứng lương thực, thực phẩm nông lâm sản an toàn, đáp ứng 100% yêu cầu cả về số lượng lẫn chất lượng để phục vụ nhu cầu của cả KKT.

Quá trình thực hiện, các đơn vị chức năng sẽ tiến hành khảo sát, đánh giá năng lực sản xuất, kinh doanh để lựa chọn ít nhất 15 đơn vị đáp ứng đủ điều kiện để tham gia chuỗi cung ứng. Trong đó, tập trung lựa chọn các đơn vị sản xuất, kinh doanh các sản phẩm thiết yếu như gạo, rau quả, thịt gia súc, gia cầm, thủy sản.