Xây dựng chuẩn môi trường du lịch

Ngày 24/11, tại Hà Nội, Viện Nghiên cứu phát triển du lịch (Tổng cục Du lịch) tổ chức hội thảo Xây dựng tiêu chí và quy trình đánh giá đạt chuẩn về bảo vệ môi trường đối với các cơ sở du lịch và dịch vụ tại các khu, điểm du lịch.

Xây dựng chuẩn môi trường du lịch - Ảnh 1

Tại Hội thảo, Viện Nghiên cứu phát triển du lịch đã trình bày báo cáo kết quả xây dựng tiêu chí và quy định đánh giá đạt chuẩn về bảo vệ môi trường đối với các cơ sở du lịch trên cả nước. Bộ tiêu chí được xây dựng dựa trên cơ sở thực tiễn là thực trạng công tác bảo vệ môi trường tại các cơ sở du lịch và dịch vụ tại cac khu điểm du lịch tại Việt Nam; Các cuộc khảo sát thực địa, điều tra xã hội học; sự tham gia góp ý của một số đại diện của các cơ quan quản lý Nhà nước có liên quan tại Trung ương và địa phương, các chuyên gia, các nhà chuyên môn trong lĩnh vực bảo vệ môi trường và các cá nhân tổ chức quan tâm. Nhiệm vụ này được Viện Nghiên cứu phát triển du lịch thực hiện từ tháng 3/2016 dựa vào Luật Bảo vệ môi trường 2014, Luật Du lịch 2005. Đây là lần thứ 2 Viện Nghiên cứu và phát triển du lịch tổ chức hội thảo nhằm lấy ý kiến bổ sung, góp ý Dự thảo Bộ tiêu chí bảo vệ môi trường đối với các cơ sở du lịch và dịch vụ tại các khu, điểm du lịch.

Phát biểu tại Hội thảo, PGS.TS Lê Kế Sơn- nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường nhìn nhận: “Tiêu chí và quy trình đánh giá đạt chuẩn về bảo về môi trường đối với các cơ sở du lịch và dịch vụ tại các khu, điểm du lịch là bộ công cụ cần thiết. Một trong các mâu thuẫn mà từ trước tới nay chúng ta hay nhắc đến, đó là mâu thuẫn giữa bảo vệ môi trường với phát triển kinh tế”. Cũng theo ông Sơn mâu thuẫn đó do chúng ta nghĩ ra. Nếu đã có đủ các căn cứ trong xây dựng kế hoạch, quy định pháp luật về bảo vệ môi trường, có những hướng dẫn cụ thể trong kiểm tra và đánh giá công tác này thì chúng ta sẽ khuyến khích, tạo điều kiện cho các tuyến điểm du lịch phát triển.

Bên cạnh đó, theo ý kiến của các nhà nghiên cứu tham gia Hội thảo cũng nhìn nhận trong quá trình khảo sát nhiều địa phương đã ban hành tiêu chí bảo vệ môi trường nhưng chưa có tiêu chí chuẩn của ngành, của quốc gia. Vì vậy, bộ tiêu chí này giúp cơ quan quản lý nhà nước có thêm công cụ quản lý chất lượng môi trường trong kinh doanh du lịch, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả trong công tác bảo vệ môi trường tại các khu điểm du lịch. Đồng thời, đây sẽ là tiêu chí để cạnh tranh lành mạnh giữa các cơ sở du lịch.

Minh Quân

Từ khóa

xây dựng môi trường du lịch