Xây dựng chợ-TTTM gắn với giải tỏa chợ cóc, chợ tạm

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Năm 2007, Hà Nội đã triển khai 27 dự án đầu tư xây dựng cải tạo chợ, với tổng mức đầu tư trên 1971 tỷ đồng.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=45&NewsId=45342