Xây dựng chính sách quản lý về khoa học, công nghệ

Chiều 17-10, Đoàn giám sát thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XI) về phát triển khoa học - công nghệ và Luật Khoa học và công nghệ do Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Vũ Hồng Khanh làm Trưởng đoàn đã làm việc với Viện Công nghiệp thực phẩm (Bộ Công Thương).

Kết luận tại buổi làm việc, Trưởng đoàn giám sát đề nghị Viện Công nghiệp thực phẩm tiếp tục triển khai Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XI) về phát triển khoa học - công nghệ; Luật Khoa học và công nghệ, nâng cao nhận thức về trách nhiệm của các cấp trong việc tuân thủ các quy định của pháp luật về khoa học và công nghệ trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình. Đặc biệt là thúc đẩy phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn; tập trung phát triển sản xuất trên cơ sở nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ; nghiên cứu các mô hình đi trước đón đầu gắn với đẩy mạnh hợp tác quốc tế; chú trọng tôn vinh, tập hợp các nhà khoa học, kích thích sự sáng tạo... Trưởng đoàn giám sát khẳng định, những kiến nghị của viện sẽ được tập hợp, phân tích để xây dựng chính sách và quy định pháp luật về quản lý nhà nước đối với hoạt động khoa học và công nghệ.

Hoa Linh