Xây dựng chiến lược phát triển trợ giúp pháp lý ở Việt Nam

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND - Ngày 27-4, tại Hà Nội, Bộ Tư pháp đã tổ chức Hội thảo với chủ đề: "Xây dựng chiến lược phát triển trợ giúp pháp lý ở Việt Nam".

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=146357&sub=67&top=40