Xây dựng các giải pháp cụ thể để tạo chuyển biến mạnh bộ mặt đô thị

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Sáng qua 14/1, Ban chỉ đạo (BCĐ) 197 TP đã tổ chức triển khai công tác năm 2008. Phó chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Khôi chủ trì hội nghị. Theo đánh giá, năm 2007, các ngành chức năng và các địa phương đã vào cuộc có hiệu quả, hoàn thành cơ bản những mục tiêu đề ra.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=16&NewsId=37426