Xây dựng bộ máy Hà Nội mới trên cơ sở hợp nhất nguyên trạng

Hôm qua 25.6, tại cuộc giao ban định kỳ với các quận - huyện, Bí thư Thành ủy Hà Nội, ông Phạm Quang Nghị cho biết, ngày 23.6 Bộ Chính trị đã quyết định chủ trương rất quan trọng: sẽ thành lập Ban chỉ đạo Trung ương về việc sắp xếp tổ chức, bộ máy của thủ đô mới. "Tinh thần là cần sớm ổn định bộ máy để bắt đầu hoạt động từ 1.8, trong đó rất quan trọng là tạo được sự ổn định về tư tưởng cán bộ, tạo cho bộ máy hoạt động, điều hành thuận lợi", ông Nghị nói.